{{ getBasketItemCount() }}

Sociale tiltag i Sønderparken

Artikel oprettet: 13.07.17

 

Sønderparken i Fredericia har gennemgået en omfattende renovering, som et led i en samlet helhedsplan, med fokus på en række fysiske og boligsociale tiltag.

Projektbeskrivelse

I perioden 1974-1980 blev Sønderparken i Fredericia opført. Dengang var de fem boligafdelinger, der tilsammen udgjorde Sønderparkens, moderne, lyse og tidssvarende byggerier– men tiden satte sine spor på boligerne, og i 2010 besluttede man sig for at udarbejde en samlet helhedsplan for de to områder, Sønderparken og Korskærparken. Visionen for de to kvarterer blev, at man ikke bare skulle renovere og istandsætte dem, men også arbejde hen imod at videreudvikle dem til tidssvarende bydele. De fem afdelinger blev i denne proces reduceret til fire.

Udover problemer forårsaget af almindeligt slid på bygningerne, havde Sønderparken nogle boligsociale udfordringer, der blev sat fokus på i planen. En af disse problemstillinger var, at man ønskede at komme den stigende fraflytning fra området til livs.

Beboerne gav desuden udtryk for et ønske om at få nogle bedre fællesfaciliteter, så man kunne få et bedre grundlag for ’det tilfældige møde’, og samtidig udnytte områdets omkringliggende grønne arealer bedre. Med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og ressourcer i boligområdet, udvalgte man herfra fire indsatsområder: Fællesskab, Formidling og Samarbejde, Rum og Rammer, Beskæftigelse og Uddannelse samt Sundhed og Idébutik.

Forskønnende tiltag i den fysiske helhedsplan

Alle lejlighederne i området er blevet opdateret i henhold til BR2015, med nye højisolerede facader, kældervægge og tage, med henblik på at minimere energiforbruget. Der blev desuden udført ventilation i alle lejligheder med varmegenvinding, og en del af lejlighederne blev omlagt med opdaterede tilgængelighedskrav.

Projektet omfattede, udover helhedsplanen, en facaderenovering og lejlighedsombygninger af ca. 750 almene boliger, hvoraf ca. 200 er ombygget og udført med fuld tilgængelighed og nye elevatorer.
Renoveringen har fokuseret på at løfte helhedsindtrykket af området ved at anvende robuste materialer med en lang levetid. At styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter med en markant arkitektonisk karakter, der også appellerer til nye beboergrupper, har haft afgørende betydning.

De boligsociale tiltag i området tæller blandt andet et beskæftigelsesprojekt, der havde til hensigt at inddrage beboere i aktiviteter, der kunne afhjælpe ledighed i området. Man forsøgte samtidig at lave en beboerinddragende proces, der havde til hensigt at skabe en fornemmelse af ejerskab blandt beboerne, og på den måde reducere kriminalitet og hærværk i Sønderparken.  

Organisering

Boli.nu (afd. 12) var bygherre på projektet i samarbejde med Boligkontoret Fredericia (afd.217, 310, 406). Renoveringen af de fire afdelinger blev udbudt i hovedentreprise. Rambøll var totalrådgiver på projektet.

Der har været indgået samarbejde med Link Arkitektur Danmark (tidl. Aarhus arkitekterne) som totalrådgivere på arkitektur og landskab. Sahl Arkitekter, D.A.I. og Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue har været underrådgivere. Aktivitetshuset i Sønderparken er tegnet af Dorte Mandrup arkitekter.

Beboerinddragelse

Visionen for Sønderparken blev, at beboerne skulle være med til at skabe en fælles, positiv fremtid for boligområdet. Projektet bar derfor tydeligt præg af en beboerinddragende proces, hvor områdets lejere aktivt deltog via workshops i de beslutningstagende processer for Sønderparkens fremtid.

Beboerne efterspurgte eksempelvis manglende fællesfaciliteter, hvor de kunne skabe sociale relationer. Her savnede man særligt grillpladser, bedre boldbaner, borde/bænkesæt og generelt flere grønne åndehuller, der kunne skabe liv på de store udearealer. 

Erfaring

Projektet må siges at være noget af en solstrålehistorie. Det almene byggeri i Sønderparken er nu fjernet fra regeringens omstridte ’ghetto-liste’, og den seneste opgørelse fra området viser desuden, at kriminaliteten er dalet med 50 %.

Bebyggelsen har gennemgået en kæmpe forandring – både på det fysiske og det boligsociale plan. Beboerne har været inddraget i en stor del af beslutninger og kan den dag i dag glæde sig over nye køkkener og badeværelser, øget tilgængelighed og ikke mindst mere energibesparende lejemål.  
De har desuden fået opfyldt deres ønske om flere fællesskabsdannende faciliteter, blandt andet i form af et flot nyt arkitekttegnet aktivitetshus, der danner rammen om forskellige rekreative tilbud i området.

Med et fokus på ikke at renovere ensartet, men sammenhængende fremstår Sønderparken i dag som et langt mere åbent og tilgængeligt område, der via fire nye, kunstneriske byporte, inviterer omverdenen indenfor i et moderniseret boligområde. 

Renoverprisen 2019

Projektet er nomineret til Renoverprisen 2019, med den begrundelse at "det er et fornemt eksempel på en dybtgående renoveringsindsats med et samfundsmæssigt perspektiv, som kendetegner den almene sektor".

Læs mere om begrundelsen og projektet her!Facts om projektet

Projektadresse

Søndermarksvej 48
7000 Fredericia

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1974

Antal lejelmål

750

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

300 mio. kr.

Byggeperiode

1 april 2013 - 01 marts 2014

BR

BR2015

Del af større renovering

Ja