{{ getBasketItemCount() }}

Skanseparkens afd. 9

Artikel oprettet: 18.04.17

 

Skanseparken afd. 9 i Ebeltoft har undergået både ind- og udvendig renovering, der har gjort at afdelingen i dag fremstår lys og moderne.

Projektbeskrivelse

I Ebeltoft ligger boligafdelingen Skanseparken, med en flot placering højt over havoverfladen, der har udsigt over vigen og den gamle bydel. Desværre har afdelingen ikke haft et lige så fint omdømme, som den har haft omgivelser.

I 2009 besluttede DjursBO derfor at starte en omfattende renovering af denne del af Skanseparken, der senere skulle vise sig at blive første skridt af en helhedsplan for det samlede boligområde.

De 46 boligerne i afd. 109 har gennemgået en renoveringsproces, der omfattede markante ændringer både ind- og udvendigt.

Det indvendige arbejde omfattede bl.a. udbedring af revner i de indvendige vægge, delvis renovering af lofter, nye fjernvarmestik til boligerne, nye varmt-vandvekslere, fugning i badeværelser og ventilation i køkkener samt malerarbejde.
Det udvendige arbejde omfattede bl.a renovering af belægninger og haveanlæg, renovering af kloakanlæg, udskiftning af samtlige facadepartier, renovering af tage, tagrender, nedløb, renovering af skure i terræn samt nye rækværker og havelåger.

De fremadrettede planer for Skanseparken kommer med tiden til at betyde, at den stejle skrænt i afd. 109, der fører op mod afdeling 107 og 108, udjævnes, så afdelingen bliver en mere integreret del af området via et grønt areal, der har til hensigt at appellere til udendørs aktiviteter beboerne imellem.

Organisering

Bag renoveringen står DjursBO, der har udført projektet i tæt samarbejde med HUJ A/S, der har været hovedentreprenør, samt KUBEN Management som bygherrerådgiver. De har desuden arbejdet sammen med rådgivende ingeniører Viggo Madsen A/S og Arkitektfirma apS v. Poul Erik Clausen.

Beboerinddragelse

På grund af den indvendige renovering, var beboerne inddraget i renoveringsprocessen. Der er så vidt muligt taget hensyn til alle, der efter en hård periode med byggerod og midlertidige boligløsninger, kan glæde sig over at kunne flytte tilbage i moderniserede lejemål.

Erfaring

Den omfattende renovering af Skanseparkens afd. 109, førte til et æstetisk løft i et mørkt og nedslidt boligkvarter. I dag fremstår det almene byggeri venligt og imødekommende, og bygningernes fremtoning stemmer i langt højere grad overens, med deres unikke placering ved Ebeltoft fjord.

Renoveringen var første led i en samlet helhedsplan for Skanseparken, der forventes afsluttet i 2018. Skanseparken bindes i planen sammen ved hjælp af en udjævning af det bakkede terræn i boligområdet, hvilket har til hensigt at skabe et større fællesskab og mere åbenhed. Terrænarbejdet er iværksat i sommeren 2016, og den stejle skrænt er omlagt som planlagt i henhold til den samlede plan for udearealerne. Facts om projektet

Projektadresse

Skanseparken 72
8400 Ebeltoft

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Omdannelse, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Haubo Christensen

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1978

Antal lejelmål

48

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

35 millioner

Byggeperiode

1 januar 2010 - 01 januar 2012

Del af større renovering

Ja