{{ getBasketItemCount() }}

Skalmuring af Sydjyllandsplanen

Artikel oprettet: 15.11.11

 

I Sønderborg Andelsboligforenings afd. 22, Kløver- og Hvedemarken er den tidligere betonfacade blevet påklædt 190 mm isolering og en ny skalmur.

Projektbeskrivelse

Den nedslidte klimaskærm i betonbebyggelsen, der er opført som en tidlig del af Sønderjyllandsplanen, efterlod ingen tvivl om, at behovet for en facaderenovering var stort. Ejendommen fra 1967 var dårligt isoleret og havde mange kuldebroer, med dårligt indeklima og højt energiforbrug til følge. Spørgsmålet var blot, hvilken løsning, der skulle vælges: Den traditionelle pladeløsning eller en muret løsning? Ved at udføre facaderenoveringen som et forsøgsprojekt med støtte fra Landsbyggefonden, faldt beslutningen på den ca. 14 mio. kr. dyrere skalmursfacade - og vurderingen er, at pengene er givet godt ud fra en totaløkonomisk og arkitektonisk betragtning.

Organisering

Byggesagen blev udbudt i totalentreprise. Inden da havde SALUS Boligadministration og Sønderborg Andelsboligforening lagt sig fast på nogle forholdsvist faste kravspecifikationer. På den måde blev det muligt at spare en del på rådgivningsdelen og derfor kun at gå ud i én EU-udbudsrunde.

Beboerinddragelse

Byggeudvalget, der i høj grad er repræsenteret af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, har spillet en central rolle i forhold til beboerdemokratiet. Bl.a. har de forestået håndteringen af de individuelle beboervalg, som f.eks. fliser og farver. De har haft samtlige beboere indkaldt til et møde omkring disse valg, og har opsamlet ønskerne og videreekspederet disse til administrationen.

Erfaring

Såvel beboere som boligorganisationerne Sønderborg AndelsBoligforening og SALUS er begejstrede for bygningernes nye udtryk og ikke mindst de forbedringer i indeklimaet, som klimaskærmsrenoveringen har medført. Der er etableret ventilation for at sikre et godt indeklima, og varmesystemet er ændret fra et étstrengs- til et tostrengssystem. Efter moderniseringen, der også har involveret tilgængelighedsforanstaltninger og fornyelse af udearealerne, fremstår ejendommen som "nybygget". Udover de positive effekter her og nu er det en klar forventning, at skalmursløsningen indebærer betragtelige driftsbesparelser på længere sigt. Det har været af stor betydning, at beboerne undervejs i den blokvise renovering har haft let adgang til Byggeudvalget. Det har ligeledes fungeret godt at afholde blokvise ’opstartsmøder’ umiddelbart inden renoveringen af hver af de 19 blokke. På den måde har det været lettere at få inddraget de pågældende beboere, der ligeledes har værdsat at få præsenteret den relevante information umiddelbart inden den blev relevant.Facts om projektet

Projektadresse

Kløvermarken 5
6400 Sønderborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Indeklima, Klimaskærm, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Baun Madsen
SALUS
Tlf.: 73456500
Email: bbm@salus-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

438

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

203.436.719,00

Byggeperiode

1 april 2008 - 01 december 2010

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Fælleshus i Sydjyllandsplanen,