{{ getBasketItemCount() }}

Sammenlagte taglejligheder i Stilledal, Vanløse

Artikel oprettet: 15.04.11

 

Fra 99 små boliger til 77 boliger af varierende størrelse. I Stilledal er skabt familieboliger på op til 100 m2 ved at sammenlægge taglejligheder.

Projektbeskrivelse

Formålet med sammenlægningerne har været at tiltrække børnefamilier til afdelingen, som førhen primært bestod af unge beboere mellem 18 og 29 år uden børn. Inden moderniseringen indeholdt de to stokbebyggelser fra 1943 99 boliger, heraf 85 % 1- og 2-rumsboliger på under 54 m2. I tagetagen er en del af 2-rums lejlighederne nu sammenlagt til 3-rums familieboliger på op til 100 m2. Det førhen uudnyttede spidsloft er nu indrettet som en hems over køkkenet og kan anvendes til arbejdsplads, opbevaring og lignende. Alle taglejligheder har fået loft til kip, en kvistaltan mod gaden og de lejligheder, der ligger i opgange med tårntilbygning, har fået adgang til en stor altan.

Organisering

Renoveringen af Stilledal er organiseret som en partnering, hvilket i en så omfattende byggesag har givet en del udfordringer, forstærket af en stor udskiftning af entreprenørens arbejdsstab midt i byggefasen. Dertil vurderer boligorganisationen SAB/KAB, at det i denne renovering ville have været gavnligt at benytte to forskellige rådgivere, én i den tidlige fase og én under byggeprocessen.

Beboerinddragelse

Beboerne har deltaget i workshops i den indledende fase, hvor de kunne komme med ønsker til de fremtidige boliger i Stilledal. I samarbejdet med kommunen ønskede beboerne ikke at blive repræsenteret i form af afdelingsbestyrelsen; der blev i stedet nedsat en beboerfølgegruppe. Ved udgangen af projektet er planen at foretage en grundig beboerevaluering.

Erfaring

Fremtidssikringen af Stilledal er blevet støttet af Landsbyggefonden som et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve måder, hvorpå det ældre almennyttige boligbyggeri kan fornyes og forbedres. Sammenlægningen af taglejligheder har været et godt værktøj til at tiltrække børnefamilier og skabe en mere harmonisk beboersammensætning. Projektet har nødvendiggjort en udskiftning af taget, der alligevel stod til at skulle istandsættes i nær fremtid. Under selve byggefasen opstod der en uventet udgift og udfordring, idet det blev nødvendigt at genhuse beboerne pga. for meget støj og larm. Bl.a. derfor er kun 10 % af de oprindelige beboere flyttet tilbage. Den samlede anskaffelsessum på demonstrationsprojektet i Stilledal udgør kr. 83.434.328 og indbefatter bl.a. også montering af installationsskakter (se link under ’tilknyttede projekter’). Landsbyggefonden har bevilget støttede lån for kr. 40.300.000-, hvilket giver en m² pris på ca. kr. 15.500,-.Facts om projektet

Projektadresse

Stilledal 26
2720 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fortætning, Klimaskærm, Sammenlægning,

Boligorganisation

Kontakt

Jonas Mørch Cohen
KAB
Tlf.: 33631099
Email: jmc@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1943

Antal lejelmål

77

Byggepartnere

Byggeperiode

1 april 2008 - 01 august 2010

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Installationskarnapper i Stilledal,