{{ getBasketItemCount() }}

Særlige hensyn i Jagtenborg

Artikel oprettet: 22.08.17

 

Civica’s afdeling i Nyborg er bygget i et område med særlige grundvandsinteresser.

Projektbeskrivelse

Civicas familieboliger ”Jagtenborg” er indflyttet i 2015 og er beliggende i et stort udstykningsområde i Nyborg kommune. Det omkringliggende område består primært af parcelhusgrunde, og salget af disse har ligget relativt stille siden finanskrisen. Boligorganisationen Civica fik derfor mulighed for at opføre et alment byggeri, med henblik på at sætte blus under kedlerne igen. 

Boligerne består af 30 identiske familieboliger på 110m2, der er bygget som halvanden plans rækkehuse i funkisstil. Et iøjnefaldende træk ved de arkitektonisk enkle huse med hvide, pudsede facader og rene linjer, er at de er udstyret med græstage.

Græstagene er blot et af de mange tiltag, man har udført i overensstemmelse med de særlige hensyn til undergrunden, der skulle tages i dette byggeri.
Jagtenborg er nemlig opført i et område med særlige grundvandsinteresser, og det har præget projektet i stor grad, fortæller afdelingens inspektør:

”Der har været nogle materialevalg i projekteringen, der simpelthen har været no-go, fordi der så er en risiko for, at der på sigt kommer giftige stoffer ned i grundvandet.”
Formålet med de grønne tage - i kombination med regnvandsfaskiner - er, at regnvandet skal forsinkes og kunne håndteres inde på grunden. Regnvandsfaskinerne sikrer, at regnvand siver langsomt ned i undergrunden. På den måde undgår man at belaste regnvandsledningerne i det offentlige kloakeringssystem.

Udover grønne tage, har man inkorporeret andre elementer af bæredygtige materiale ved eks. at bygge den legeplads, der hører til området, i rubiniatræ. Denne træsort kan nemlig stå ubehandlet, så man ikke risikerer giftig nedsivning fra vedligeholdelse med eks. oliebehandlinger.  Af samme grund må der heller ikke opføres plankeværk imellem husene. Den slags krav skal beboerne være forberedt på at overholde: ”Når folk flytter ind, så skal de vide at der er nogle hensyn, der skal tages – de kan ikke på et senere tidspunkt beslutte sig for, at de vil sætte et plankeværk op, der skal behandles med Gori hvert eneste år.” 

Organisering

Civica er bygherre på projektet, og har samarbejdet med RUM Arkitekter fra Horsens som totalrådgivere. Derudover har NJ gruppen været tilknyttet projektet som hovedentreprenør. 

Udbudsform:

Projektkonkurrence i hovedentreprise.

Rådgivning:

Rådgivningen er forløbet godt.

Incitamenter:

Der er ikke foretaget nogen form for incitamenter under udførelsen af projektet.

Aflevering:

Boligorganisationen var tilfreds med afleveringen af projektet, som foregik rettidigt. Afleveringen var et udtryk for et godt samarbejde med RUM arkitekter og NJ gruppen.

Udlejning:

På trods af at Jagtenborg er boligorganisationen Civica’s første byggeri Nyborg kommune, er udlejningen forløbet problemfrit. Byggeriet har en attraktiv beliggenhed, særligt for pendlere og børnefamilier, der gerne vil være tæt på både land, by og infrastruktur. 
Opførelsen af Jagtenborg har formået at puste liv i det omkringliggende område: ”Man kan se, at der er nye nabobyggerier på vej og at der er kommet liv derude, så det har virket helt efter hensigten til at få området løftet i gang.” 

Erfaring

En særlig erfaring fra dette projekt er hele aspektet med bæredygtighed, og hvordan man indtænker det i byggeriet og den efterfølgende drift: ”Når man begynder at drifte de her boliger, skal man fortsætte med at være opmærksom på de her særlige hensyn. Beskyttelse af grundvandet er til tid og evighed, og ikke bare noget man tager hensyn til, når man bygger.” 
Derudover bliver der mere og mere efterspørgsel på bæredygtigt byggeri, og Civica peger på at det derfor er oplagt, at tage nogle af de erfaringer med, man har gjort sig ved opførelsen af Jagtenborg, eks. i forhold til brugen af træsorter, der ikke kræver vedligeholdelse.

En anden erfaring Civica tager med videre, knytter sig til boligernes indretning:
”Det var et bevidst og overvejet valg fra vores side, at opføre 30 boliger med ens indretninger. Dette på trods af at boligerne er indrettet med trapper til 1. sal. Vi ønskede et rationelt byggeri med stor gentagelseseffekt, til gavn for byggerytme og projektøkonomi. Boliger med trapper kan være problematiske at udleje, især til seniorer. Men vi var ret sikre på målgruppen i dette geografiske område: fortrinsvis familier og formentlig en del pendlere. Udlejningen er da også forløbet fint og der har været stor interesse for boligerne." Facts om projektet

Projektadresse

Jagtenborg 
5800 Nyborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

30

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

30 lejligheder á 110 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

61 millioner

Byggeperiode

1 maj 2014 - 01 juli 2015

BR

2015

Relaterede projekter

Tankefuld,