{{ getBasketItemCount() }}

Renovering og modernisering giver boligområde et løft

Artikel oprettet: 20.01.15

 

Sallingsundvej har undergået en renovering, som gør den ukendelig. Boligområdet er forvandlet fra triste grå betonlejligheder til elegante huse med sorte træfacader og udsigtsboliger.

Projektbeskrivelse

Boligområdet Sallingsundvej, er oprindelig opført i 1977 med i alt 186 boliger. Tidligere bestod bebyggelsen af lange triste strøg mellem husene og en række skure. Der var tit øde og utrygt på disse strøg, da parkering var på den anden side af bebyggelsen. Nu er bebyggelsen omdannet til en ”haveby” med mulighed for parkering ved siden af egen bolig/have. Det tilfører liv og aktivitet til bebyggelsen og gør den samlet mere attraktiv. Et af renoveringens formål har været at reducere i antallet af lejligheder i afdelingen. En reduktion fra 186 til 164 lejligheder i boligområdet har øget arealet i mange af boligerne. Under renoveringen er facaderne blevet fjernet. Den nye facade er herefter monteret. Hertil er gule mursten i gavlen blevet brugt som kontrast til det sorte træ. Bekymringerne, som knytter sig til facader af træ, er vedligeholdelsen af disse. Boligforeningen har dog analyseret sig frem til, at dette ikke er et problem, så længe facaderne bliver malet med et regelmæssigt interval. På byggeriets tage er der brugt tagpap. Desuden er der blevet skåret i facaden, så vinduesarealet kunne udvides. Dette er blevet gjort med henblik på et bedre lysindfald i boligerne. Hertil har boligforeningen valgt at bygge tilbygninger på tolv af lejlighederne, disse er ustøttede arbejder. Huslejen på de pågældende lejligheder bliver dermed relativt høj. Til gengæld bidrager disse boliger til en mere ressource stærk vækst i afdelingen, da boligerne henvender sig til en ny kundegruppe. Endeligt er franske altaner blevet etableret og alle vinduer er blevet udskiftet.

Organisering

Udlejning
Næsten alle lejlighederne var allerede lejet ud da projektet stod færdigt.

Beboerinddragelse

50 % af beboerne, som boede i byggeriet før renoveringen, er flyttet tilbage i samme lejlighed. Under byggeperioden har boligforeningen genhuset disse beboere.

Erfaring

Renoveringen er et led i en større renovering i Det østlige Aalborg, foretaget af Himmerland Boligforening. Sallingsundvej er således den ene af to søster afdelinger, som er lige store. Den anden afdeling, som hedder Tambosundvej, forventes at stå færdig i midten af april 2016. Efter renoveringen vil boligforeningen i alt have 371 boliger i området, hvoraf 164 er på Sallingsundvej.
Boligforeningen er meget tilfredse med det færdige resultat, men kommer ikke udenom, at der har været en del udfordringer på vejen. Projektet er udført som en fagentreprise, under hvilken to af stålentreprenørerne undervejs er skiftet ud. Dette har bl.a. ført til forsinkelser i stålarbejdet, leverancen samt færdiggørelsen af altaner. Mange beboere har været nødsaget til at flytte ind i boliger, hvor der ikke har været en altandør, men kun en plade, i et stykke tid. På trods af disse problemer er Himmerland Boligforening meget tilfredse med den overordnede byggekvalitet samt det færdige resultat.Facts om projektet

Projektadresse

Sallingsundvej 1
9220 Aalborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Fællesareal, Klimaskærm, Omdannelse, Tryghed,

Boligorganisation

Kontakt

Claus Bjørton
clb@abhim.dk
96315223

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1977

Antal lejelmål

164

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

180 mio.

Byggeperiode

6 december 2012 - 10 december 2014

BR

BR10

BBR

13.635 m2

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Renovering af Vapnagaard,