{{ getBasketItemCount() }}

Renovering af Vapnagaard

Artikel oprettet: 08.09.16

 

Vapnagaard har gennemgået en omfattende renovering, der har haft særligt fokus på boligsociale tiltag, til glæde og gavn for beboerne.

Projektbeskrivelse

Renoveringen af Vapnagaard omhandler 57 boligblokke med 4000 beboere og er Helsingørs største boligbebyggelse.

Bebyggelsen er højt beliggende på en smuk skrånende grund, men tidens nedbrydning af facader og omgivelser, gav bebyggelsen et nedslidt præg med stort varmeforbrug, utætte vinduer og dårligt indeklima.

Denne renovering er således udsprunget af et ønske om dels at erstatte de eksisterende ikke holdbare materialer med nye i en langtidsholdbar kvalitet, hvor materialerne også patinerer smukt. Et ønske om at genskabe Vapnagaard som en helstøbt men samtidigt varieret parkbebyggelse, hvor beboerne har mulighed for at skabe et godt fælleskab og rammer om et trygt boligliv for alle generationer.

Eksisterende betonfacader og tage bar før renoveringen præg af byggeskader og dårlig isoleringsevne. Klimaskærmen er renoveret og opgraderet til nye energikrav, og der er kommet mere dagslys i boligerne, bedre badeværelser og tilgængelighed for forskellige behov.

Der har været særlig fokus på boligsociale tiltag, der kan skabe tryghed og fællesskab. Indgangsfacaderne er åbnet op med franske altandøre, og via en landskabelig bearbejdning, er der nu mulighed for at mødes foran opgangen med øvrige beboere.

Organisering

Renoveringsarbejdet i Vapnagaard er udført af Boliggården i tæt samarbejde totalrådgiver NOVA5.

Beboerinddragelse

Hele processen har inddraget beboerne på et højt plan. Der har været afholdt beboermøder, og information om byggesagen er foretaget via digitale midler, således at alle løbende haft mulighed for at følge udviklingen. Denne særlige inkludering af beboerne har medført at bebyggelsen ikke har haft fraflytninger i byggeperioden, som ellers er noget der ofte sker, når der renoveres i boligbebyggelser uden genhusning.

Erfaring

Renovering er udført med en optimal byggeproces, hvor rådgiveres og entreprenørens erfaring med rationelle byggemetoder har medført at byggeriet er udført til tiden og de varslede terminer over for beboerne er overholdt. Renoveringen af både bebyggelsen og fællesarealer har medført, at området og dets beboere er stolte af bebyggelsen som en bydel i byen.

MgO-PLADER
I de seneste år har man i flere danske byggerier anvendt MgO-plader som vindspærre ved opbygning af lette facader, hvilket også har været tilfældet ved renoveringen af Vapnagaard. Pladerne er lette og modstandsdygtige over for brand, men i starten af 2015 blev byggebranchen opmærksom på, at pladerne suger fugt. Man står nu overfor et kompliceret juridisk efterspil i kølvandet på de populære vindspærreplader. Pladerne, som er brugt i Vapnagaard, skal derfor udskiftes i en kommende fremtid.Facts om projektet

Projektadresse

 
3000 Helsingør

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Boliggården, Trækbanen 16B
3000 Helsingør, v. Birte Fløng Møller

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1970

Antal lejelmål

1742

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

1742 lejligheder á 80 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

535 mio. kr.

Byggeperiode

1 august 2012 - 01 maj 2015

BBR

138.118

Relaterede projekter

Fremtidssikrende renovering af Egedalsvænge, Renovering og modernisering giver boligområde et løft,