{{ getBasketItemCount() }}

Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd

Artikel oprettet: 01.03.18

 

Denne renovering bidrager til et samlet løft af boligområdet Albertslund Syd.

Projektbeskrivelse

Renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd har forbedret brugsværdien af boligerne og reduceret energiforbruget væsentligt. Boligafdelingerne er revitaliserede, antallet af nye børnefamilier er øget væsentligt, og det sociale liv er styrket. Selve renoveringsarbejdet har desuden genereret ca. 80 praktik- og lærepladser for unge mennesker. Projektet har også haft en bredere effekt, da det har bidraget til at højne attraktionsværdien for hele Albertslund Syd.

Totalrenovering af de 590 rækkehuse inkluderede nye facader og tag, nyt terrændæk, nyt køkken og bad, ventilation med varmegenvinding samt udvidelse af boligareal med 8 m2. Derudover er der også blevet plads til et nyt LED udendørs belysningsanlæg, etablering af fælles affaldssorteringsøer, genbrugsgård og ejendomskontor.

Derudover er en tidligere børneinstitution i området blevet omdannet til fælleshus, og et andet areal i afdelingen er solgt til kommunen med henblik på opførelsen af en ny, moderne børneinstitution. 

Organisering

Bygherren på projektet er Bo-vest.

Renoveringsopgaven blev udbudt i EU-licitation. Opgaven blev tildelt rådgiverfirmaet Wissenberg som byggerådgiver for hele renoveringsopgaven af de 590 rækkehuse. Som underrådgiver er Wifraz arkitekter.

Projektet er udviklet i et innovativt samarbejde mellem mange interessenter. Udover tekniske rådgivere har der været inddragelse af mange beboere, tæt samarbejde med beboerdemokratiet, Albertslund Kommune og Albertslund Forsyning. Albertslund Kommunes engagement i samarbejdet lå til grund for, at kommunen blev udnævnt til Nordisk Energikommune i 2011.

Beboerinddragelse

Beboerne har haft mulighed for at vælge mange individuelle forbedringer i h.t. råderet. Tilfredshedsundersøgelser udført af SBI og BO-VEST bekræfter, at der er opnået en stor tilfredshed blandt beboerne.

Beboerne har desuden haft stor indflydelse på renoveringsprojektet gennem følgegrupper, fokusgrupper, workshops og studieture.

Erfaring

Projektet er et eksempel på, hvor værdifuldt det kan være at integrere udviklings- og demonstrationsprojekter i projektudviklingen samt at vælge en udbudsform, der understøtter målene om kvalitet, bæredygtighed og socialt ansvar.

Boligerne fremstår i dag som meget attraktive og moderne familieboliger med lavt energiforbrug og godt indeklima. Der er anvendt miljørigtige materialer med lavt vedligehold, og boligarealet er blevet udvidet med ca. 8 m2 ved at flytte den lette facade mod haven. Energiudgifter for den enkelte familie er i gennemsnit reduceret med 500 kr. pr. måned, samtidig med at boligerne er blevet lysere.

Forud for gennemførelsen af det endelige renoveringsprojekt blev der gennemført flere udviklings- og demonstrationsprojekter (EUDP) med involvering af de samme interessenter.Facts om projektet

Projektadresse

Fiskens Kvarter 
2620 Albertslund

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1965

Antal lejelmål

590

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

590 lejligheder á 106 m2

Byggepartnere

Byggeperiode

1 november 2012 - 15 september 2015

BR

2010

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

EUDP-energirenovering af rækkehuse i Albertslund, Ny beklædning og solprisme på EUDP-rækkehus,