{{ getBasketItemCount() }}

Renovering af klimaskærm i parkbebyggelsen Borupgård

Artikel oprettet: 15.06.11

 

Gennemgribende renovering fremtidssikrer den nordsjællandske Borupgårdbebyggelse, som er opført i 70erne i betonelementer og med flade tage.

Projektbeskrivelse

Med flade paptage og dårlig isolering har skimmelsvampen haft gode kår i de i alt 50 toetagers boligblokke i Borupgård 1 og 2. En omfattende renovering har nu sat en stopper for vandskader og fugtproblemer. Oven på de eksisterende flade tage er opbygget ståltage med rejsning og udhæng der yder konstruktiv beskyttelse af facader og gavle. De karakteristiske betonelementer er bevaret, mens de lette vinduesbånd og indgangspartier er blevet skiftet, hvilket her har forbedret isoleringsevnen. Der er udført omfangsdræn langs alle facadesokler, og soklerne er blevet isoleret. Etablering af mekanisk udsugning og renovering af vådrum og krybekældre bidrager til et forbedret indeklima.

Organisering

Renoveringen af de to selvstændige boligafdelinger, Borupgård 1 og Borupgård 2, er gennemført som en samlet byggesag med adskilt økonomi. Opgaven er udført i 4 storentrepriser.

Beboerinddragelse

Grundet koordineringsvanskeligheder endte den indvendige renovering af vådrum med at trække ud, og der er eksempler på, at beboerne ikke havde adgang til deres badeværelser i flere måneder. Bl.a. derfor opstod store frustrationer blandt beboerne under selve byggeforløbet og en ”byggemediator” med byggeteknisk forståelse fra Boligkontorets byggeafdeling blev inddraget for sikre det videre forløb.

Erfaring

Grundet byggesagens omfang og entrepriseform opstod der en del spændinger både mellem beboerne og de udførende parter og mellem de udførende parter, dvs. mellem de fire storentrepriser. Ved at inddrage en byggemediator i forløbet kunne en del af den uklare koordinering og ansvarsfordeling mellem de udførende parter imødegås ved, at byggemediatoren kunne bygge bro over den forståelseskløft, der var opstået. Og byggeledelsen kunne i højere grad koncentrere sig om at færdiggøre byggeriet. For at få afklaret omfanget af kravene til renoveringen af skimmelsvamp igangsattes et forsøgsprojekt, der blev fulgt af en ekspertgruppe med deltagelse af indeklimaforskere, læger og mikrobiologer. Efterfølgende målinger af løsningerne viste så gode resultater, at projekteringen af den samlede renovering kunne påbegyndes ca. ét år efter. Facadeforbedringerne i den 35.100 m2 store parkbebyggelse har tilført afdelingen et tiltrængt løft og er blevet tildelt Helsingør Kommunes Hæderspris for Byforbedring i 2009. Renoveringen har en samlet anskaffelsessum på 398.000.000 kr. og den ekstraordinære del af renoveringen (byggeskader) er blevet delvist støttet af Landsbyggefonden.Facts om projektet

Projektadresse

Klyveren 
3070 Snekkersten

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Badeværelse, Bygning, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm, Luftkvalitet og ventilation,

Boligorganisation

Kontakt

Birgit Engelsen
Boligkontoret Danmark
Tlf.: 73757610
Email: ben@bdk.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1975

Antal lejelmål

413

Byggepartnere

Byggeperiode

1 april 2005 - 01 april 2009

Del af større renovering

Ja