{{ getBasketItemCount() }}

Præfabrikerede boliger med grønne kvaliteter

Artikel oprettet: 03.02.16

 

Boligafdelingen Sundholm Syd ligger i grønne omgivelser på Amager og består af 48 præfabrikerede boliger, udført under konceptet Almen Bolig+

Projektbeskrivelse

Projektet består af 48 boliger disponeret i 3 og 4 etagers punkthuse, som er placeret på en gammel gartnerigrund på Amager i den sydlige del af Sundholm. Det grønne havemiljø er det samlende element for området med store træer og små haver mellem boligerne. For at opnå størst mulig indretningsfrihed er boligerne udformet som åbne rum, der kun er opdelt af faste installationer, såsom køkken, bad og depot. De åbne rum giver beboerne mulighed for selv at præge boligen ved etablering af skillevægge efter behov for værelser. Byggeriet er opført som lavenergiklasse 2015, med blandt andet solceller på tagene, som leverer strøm til de enkelte boliger. Alle skure og overdækninger på terræn har grønne tage, som bruges til forsinkelse af regnvand.

Byggeriet er et præfabrikeret boksbyggeri, som er produceret på fabrik i Nordjylland. Når boksene er opstillet på byggepladsen, monteres klimaskærmen på byggeriet og terrænarbejderne udføres. En af fordelene ved præfabrikerede boliger er at hele udførelsen på byggepladsen minimeres, da man producerer en stor del af byggeriet under kontrollerede forhold på fabrik. På denne måde udsættes byggeriet under etableringsperioden eksempelvis ikke for regn, som senere kan give fugt, eller andre følgeproblemer. Samtidig optimeres materialeforbruget og byggeprocessen i produktionen så byggeriet bliver billigt og bæredygtigt.
Boligerne er bygget af rene trækonstruktioner, og facadebeklædningen aptering består af ubehandlede metalfacader i cortenstål og råaluminium, som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning. Selvom der er mange fordele ved det præfabrikerede byggeri kommer man ikke udenom, at det arkitektoniske udtryk, som er præget af bokskonstruktionen, er svær at ændre på.

Organisering

Entrepriseform
Byggeriet er udført som totalentreprise.

Udbudsform
Projektet er udbudt i en rammeaftale sammen med fire andre projekter indenfor Almen Bolig+ konceptet.

Rådgivning
Fra boligforeningens side har der været stor tilfredshed med rådgivningsforløbet. Samarbejdet mellem parterne i byggesagen er forløbet upåklageligt.

Samarbejde med kommunen
Boligforeningen 3B har været tilfredse med samarbejdet. I forbindelse med lokalplanen har der ikke været nogen udfordringer.

Afleveringen
Manglerne har været af mindre omfang, og Boligforeningen 3B er meget tilfredse med det færdige projekt.

Udlejningen
Ifølge Boligforeningen 3B har der været overvældende interesse for boligerne. Målgruppen for AlmenBolig+ boliger er boligsøgende, der vil deltage i vedligeholdelsen af deres egen bolig og boligafdeling, og som ønsker at bidrage til godt naboskab. For at komme i betragtning som potentiel beboer skal man kunne dokumentere beskæftigelse for mindst én beboer i husstanden. Herefter er det ”først til mølle” princippet i forhold til hvem der får tilbudt en bolig, når opskrivningen åbnes. På de 48 boliger i Sundholm Syd var der mere end 500 interesserede boligsøgende.

Erfaring

Det specielle ved Almen Bolig+ konceptet er, at beboerne selv skal sørge for drift og vedligeholdelse af boligområdet. Boligforeningen 3B har den erfaring at beboerne de første par år viser stor interessere, hvorefter engagementet daler en smule. I disse situationer er det op til afdelingsbestyrelsen hvordan man takler udfordringerne, vedrørende beboernes deltagelse i vedligeholdelsesopgaverne i afdelingen.Facts om projektet

Projektadresse

Amagerfælledvej 69
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal, Klimaskærm, Tryghed,

Boligorganisation

Kontakt

Jesper Kaasbøl Henriksson

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

48

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

48 lejligheder á 100 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

102 mio.

Byggeperiode

1 februar 2014 - 01 marts 2015

1 års tilsynsrapport

Download

BR

BR10

Energiklasse

2015

BBR

5.047 m2

Bebyggelsesprocent

87 % samlet for begge parceller