{{ getBasketItemCount() }}

Omfattende renovering af bebyggelse i landsbyen Agerbæk

Artikel oprettet: 07.08.15

 

Allégade 11 har været udsat for en gennemgribende renovering, som atter har gjort bebyggelsen attraktiv.

Projektbeskrivelse

Boligafdelingen Allégade i Agerbæk, er oprindelig opført i 1960 med i alt 12 boliger. Tidligere bestod bebyggelsen af tre opgange med fire boliger i hver. Grundet små boliger og utætheder i bygningen var boligerne meget svære at leje ud. Herudover var der mange problemstillinger med hensyn til fugt, skimmel, løse fuger i murene samt forældede vinduer og døre. Alt dette var med til, at bygningen trængte til en gennemgribende renovering. De tidligere tolv små lejligheder blev derfor renoveret og ombygget til ti større lejligheder. Den ekstra plads er især brugt på større køkkener og bad.
Renoveringen indeholder en helt ny facade med ny sokkel og isolering samt elevator i bygningen. Tidligere bestod bygningen af tre almindelige trappeopgange, men eftersom disse ikke var let tilgængeligt for ældre, valgte man at lave en svalegang. Således kan ældre og handikappede nemt komme til alle etager samt kælder. Der er også kommet nye altaner, nye vinduer og nye døre i bebyggelsen. Ligeledes er der kommet isolering i tagkonstruktionen i loftrummet. Endelig er kælderen blevet renoveret, da denne led under fugt problemer, hvorfor der er foretaget en udskiftning af kloakken.
Udearealerne er blevet forbedret med opholdsarealer i form af bænke, cykelparkeringer mm.

Organisering

Varde Bolig Administration har selv stået for hele organiseringen af projektet. Dette er måden Varde Bolig Administration altid gør det på, og det fungerer rigtig godt.

Udlejningen
Afdelingen er i dag fuldt udlejet

Beboerinddragelse

Der har ikke været nogen specifik form for beboerinddragelse under planlægningen af renoveringen. Varde Bolig Administration har afholdt de obligatoriske afdelingsmøder for at få helhedsplanen godkendt, hvorefter beboerne er blevet genhuset. Nogle af beboerne er flyttet tilbage til bebyggelsen efter renoveringen, mens andre ikke har ønsket at vende tilbage. Genhusningen er gået upåklageligt.

Erfaring

Projektet har været en succes, hvor boligforeningen har fået opfyldt det, de ønskede.Facts om projektet

Projektadresse

Allegade 11
6753 Agerbæk

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Installationer, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Jan Brix
jb@vardebolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1960

Antal lejelmål

114

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

12 mio.

Byggeperiode

28 maj 2013 - 01 oktober 2014

BR

BR10

Energiklasse

2010