{{ getBasketItemCount() }}

Ombygning af Arkaderne i Tingbjerg

Artikel oprettet: 15.08.11

 

I Arkadeblokkene i Tingbjerg er 165 utidssvarende 1 rums boliger blevet ombygget til 70 rummelige familieboliger med elevatoradgang.

Projektbeskrivelse

Toilet uden dagslys, et lille køkken og et enkelt opholdsrum; udformningen af Arkadernes 1-rums boliger matchede ikke længere tidens standarder, og med en gennemgribende ombygning er antallet af lejligheder pr. boligblok reduceret fra 33 til 15 boliger. Størstedelen af de nye familieboliger er 3-værelses lejligheder på omkring 96 m² med åbent køkken placeret i et gennemlyst stue/alrum. 1- og 2-rums boligerne er alle indrettet med rummelig entré, bad og åbent køkken ved stuen/opholdsrummet. I den ene af fsb's to boligblokke er der på den øverste etage beskyttede 1-rums boliger til unge udviklingshæmmede. Disse boliger har fået moderniseret køkken og bad.

Organisering

Hovedentreprise. Bygherren har ønsket et meget tæt samarbejde med sine rådgivere, da tidsplanen for gennemførelse af byggeriet skulle følge logistikken med fraflytning og indflytning hos boligselskabernes udlejningsafdeling. For at kunne fastholde og tiltrække nye familier til boligerne har det ligeledes været en vigtig målsætning, at arbejdet blev udført til den aftalte kvalitet, økonomi og tid.

Beboerinddragelse

For at skabe medejerskab til helhedsplanen ’Tingbjerg Utterslevhuse på vej’ har involvering af alle beboere i såvel programfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen været af høj prioritet. Der har været et meget tæt samarbejde med den nedsatte følgegruppe, og egenskabsanalyser – materialevalg, levetider, totaløkonomi, drift og bygbarhed – har dannet grundlag for bygherrernes beslutninger.

Erfaring

Det byggetekniske, funktionen og det arkitektoniske resultat i projektet er af høj kvalitet. Der er gennemført ekstern projektgranskning i alle projekter i helhedsplanen, hvilket har været med til at sikre projekternes bygbarhed samt reducere antallet af overraskelser under udførelsen. Inden byggeriet i den enkelte boligblok begyndte, skulle alle beboere have en erstatningsbolig i samme størrelse og til samme husleje enten i Tingbjerg eller i en anden afdeling udenfor Tingbjerg. Kvalitet og tidsplan har holdt de indgåede aftaler, men der har været forhold som har medført merudgifter, som f.eks. problemer med at få tømt enkelte boliger samt forhold af uforudset karakter i de eksisterende bygningskroppe. De involverede parter har alle været med til at give projektet en positiv ånd, men det har desværre vist sig problematisk at udleje boligerne til nye familier udenfor Tingbjerg. Det skønnes at være hele situationen i og omkring Tingbjerg. Gennemførelse af kriminalpræventive tiltag i og omkring boligerne og deres nærmiljø kræver meget andet end den fysiske udførelse i projekterne. Det omhandler også en meget stor involvering af driftspersonalet, beboere og pressens adfærd.Facts om projektet

Projektadresse

Arkaderne 2
2700 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Badeværelse, Bygning, Bygning & Bolig, Elevator, Køkken, Omdannelse, Sammenlægning, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Vibeke Gravlund
KAB
Tlf.: 33631284
Email: vib@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

80

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

122.000.000

Byggeperiode

1 oktober 2006 - 01 maj 2009

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Lys i Tingbjerg Ventilation giver bedre indeklima men ikke energibesparelser,