{{ getBasketItemCount() }}

Nyt Rosenhøj

Artikel oprettet: 11.12.17

 

Nyt Rosenhøj er et eksempel på, hvordan man gennem en helhedsorienteret renovering og omdannelse, kan løfte et nedslidt boligområde til at blive mere attraktivt.

Projektbeskrivelse

Udover en gennemgribende fysisk renovering af områdets 27 blokke (840 boliger) er der skabt et stærkt område- og identitetsløft, hvor der har været fokus på infrastruktur med nye boliggader og stisystemer, kvartersdannelser og elementer som: fælles gårdhaver, facadebeklædninger og nye vejnavne.

Rosenhøj er omdannet fra et isoleret boligområde til en integreret del af bydelen Viby Syd i Aarhus. De to hovedgreb har været at åbne boligområdet op mod bydelen samt at skabe identitet og fællesskab.

Visionen for helhedsplanen har også været at fremtidssikre afdelingen med hensyn til indeklima og energiforbrug. I forlængelse af ønsket om at skabe en helt ny facadeidentitet i området, er klimaskærmen blevet opgraderet energimæssigt i et omfang, som bringer bebyggelsens energistandart op på et niveau, som svarer til bygningsreg-lementets krav.  

Energiforbruget er sænket ca. 50% og alle kuldebroer (typisk for Sydjyllandsplanens byggerier) er elimineret. Udsugningsanlæg er udskiftet med nye balancerede ventilationsanlæg. Der er monteret solceller på tagene og så er der etableret elevatorer, hvilket giver 191 boliger med fuld tilgængelighed – modsat tidligere 0.

De monotone blokke har forskellig arkitektonisk identitet gennem varierede facader - materialevalg, påhængte altaner, nye vinduesåbninger og åbning af gavle. Fire blokke har ændret udtryk, og fremstår nu som en slags punkthuse (grundet nedrivning af opgange). De fælles gårdhaver skaber et socialt fællesskab mellem blokkene, mens det grønne parkstrøg er inviterende, aktivt og oplevelsesrigt for både beboere og besøgende.

Læs også artiklen om Ny Rosenhøj på Fagbladet Boligen!

Organisering

Bygherre

Boligforeningen Århus Omegn

Samarbejdspartnere

Enemærke og Petersen A/S

Wicotec Kirkebjerg A/S

Arkitema Architects

Effekt og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S 

Beboerinddragelse

Nyt Rosenhøj er skabt gennem et samarbejde mellem beboere og Århus Omegn. Målrettet beboerinddragelse betød, at beboerne tilbage i maj 2011 gav et massivt mandat til renoveringen, idet over 41% af husstande deltog i afdelingsmødet og af dem sagde 91% ja til den omfattende renovering, der betød permanent genhusning for en række familier. 

Beboerne har været taget med på råd og drøftet forskellige løsninger (bl.a. ventilationsskakte og udearealer) sammen med de tilknyttede rådgivere. Etablering af 11 elevatorer har haft stor betydning for både beboere og boligforening i et fremtidssikret perspektiv. 

Erfaring

Projektet viser, hvordan et karakteristisk boligområde opført efter principper i Sydjyllandsplanen kan ændres gennem differentieret facadebeklædning, ny infrastruktur, tilgængelighed (elevatorer) og opdeling af de store friarealer gennem etablering af fælles gårdhaver, kvarterstorve og rekreative faciliteter.

Der er skabt 191 tilgængelighedsboliger ved at montere elevatorer og ændre adgangsforholdene. Sammen med opførelsen af 22 nye rækkehuse tilbyder afdelingen nu et varieret udbud af tidssvarende almene boliger. Effekten af renoveringen kan aflæses på ventelisten til en bolig i Rosenhøj.

Tidligere flyttede mange til Rosenhøj i mangel af bedre – nu vælger man Rosenhøj til og ventetiden på en bolig er markant forøget. Sociale klausuler i udbudsmaterialet har betydet, at der i renoveringen er skabt job- og uddannelsesforløb til en række lokale unge.

Projektets succes er ikke gået ubemærket hen - i 2017 vandt Nyt Rosenhøj den præstigefyldte jubelæumspris ved uddelelsen af RENOVER-prisen. Du kan læse mere om den flotte pris her.Facts om projektet

Projektadresse

Rosenhøj 
8260 Viby

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Indeklima, Tilgængelighed, Tryghed,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Blandet

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

785

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

880 mio. kr.

Byggeperiode

1 februar 2014 - 01 september 2017