{{ getBasketItemCount() }}

Nyt Liv i Lille Tingbakke

Artikel oprettet: 22.09.17

 

Med afsæt i en ny helhedsplan for området har Lille Tingbakke i Vodskov uden for Aalborg gennemgået en både fysisk og social revitalisering med større, moderne boliger og nye fællesarealer.

Projektbeskrivelse

I en lang årrække har Lille Tingbakke været præget af stor fraflytning, et dårlig lokalt omdømme og fysisk nedslidning. Derfor har løsningen været at skabe en fysisk og social helhedsplan for området. I tæt samarbejde med beboerne blev der udviklet et renoveringskoncept, der har resulteret i en moderne og fremtidssikret boligbebyggelse.

Området er nu blevet reduceret med nedrivningen af 4 blokke, og derudover er de mindste lejligheder er blevet sammenlagt, hvilket har reduceret boligantallet fra 117 til 60. Der har været en gennemgående renovering af badeværelser, køkkener, facader og tag, udført i vedligeholdsfrie kvalitetsmaterialer. De 60 resterende boliger er blevet opdateret med klimaanlæg, bæredygtige detaljer med LED-belysning og enkelte to-etagers boliger giver nu udsigt over det naturrige landskab ved Hammer Bakke. Derudover har alle opgange fået adgangsanlæg, hvilket har været med til at øge trygheden blandt beboerne.

Nedrivningen har givet mulighed for nye uderum og havearealer. Kombineret med åbne altaner og flere vinduer i gavlene har området fået mere lys, luft og tilgængelighed. Bebyggelsen, der før har været præget en atypisk og ensformig beboersammensætning, kan nu med de topmoderne familieboliger på 2-4 rum henvende sig til alle målgrupper. Det er også lykkedes at etablere en internetcafé til seniorerne og et lektieværksted samt at ansætte en beboerrådgiver til at håndtere aktiviteter og beboerinitiativer. 

Organisering

Vivabolig har været bygherre på projektet med støtte og finansiering fra Landsbyggefonden. Projektet er udført med Arkitektfirmaet Nord A/S som bygherre, Arne Andersen Vrå A/S som hovedentreprenør og ingeniør Frandsen & Søndergaard K/S. Der har derudover været et tæt forløb med Lille Tingbakkes beboere, afdelingsbestyrelsen, teknisk personale og Aalborg kommune.

Beboerinddragelse

Der blev sammen med beboerne udarbejdet et renoveringskoncept, hvor man, på baggrund af beboernes input, udviklede bebyggelsen til en moderne og fremtidssikret boligbebyggelse. I forbindelse med den overordnede fysiske og sociale helhedsplan afholdte bygherren Vivabolig en række workshops, som var med til at samle og involvere beboerne, så at forståelse blev et vigtigt led i renoveringen. Dette har været med til at sikre, at alle beboere har kunnet komme med gode råd og selv påvirke renoveringen.

Erfaring

Det tætte samarbejde mellem de involverede parter i den boligsociale helhedsplan har været en klar faktor i at øge tilfredsheden, ved at man har kunnet løse de konkrete problemstillinger, beboerne oplevede i deres hverdag.

Byggeriet har været præget af hovedentreprenøren, bygherren og byggeledelsen har været åbne for at afprøve nye metoder. Der blev bl.a. opstillet en midlertidig produktionshal på byggepladsen, hvor tagkonstruktionen blev samlet. Dette resulterede i færre risici og bedre arbejdsmiljø. Under renoveringen havde håndværkerne også fælles mandskabsfaciliteter, som var med til at samle fællesskabet og ejerskabet omkring byggeriet.

Den gennemgribende renovering og miljøsanering af den tidligere 70’er-tunge bebyggelse har vendt op og ned på områdets omdømme, og samspillet mellem design og funktionalitet har formået at skabe nyt liv og fællesskab.Facts om projektet

Projektadresse

Lille Tingbakke 2
9310 Vodskov

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Kasper Nielsen
Vivabolig
mail@vivabolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Blandet

Oprindeligt opført

1976

Antal lejelmål

60

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

69 mio. kr.

Byggeperiode

20 marts 2013 - 12 august 2014

Energiklasse

2015