{{ getBasketItemCount() }}

Nyt arkitektonisk udtryk i boligafdeling endte med at være en energibesparende løsning

Artikel oprettet: 07.01.15

 

Monoton blokstruktur i boligafdeling i Frederikshavn har fået et nyt og spændende udtryk.

Projektbeskrivelse

I Frederikshavn Boligforenings afd. 12, Hånbæk, har man længe kæmpet med dårligt image og stor tomgang. Etagebyggeriet fra 1960erne var utidssvarende og blev ofte omtalt som ’De blå containere’ grundet den blå metalisolering på gavlene. For at bryde med dette image valgte man, som del af en helhedsplan, at renovere afdelingens arkitektoniske udtryk. 4 boligblokke er revet ned og de resterende 15 har fået skiftet de flade tage ud med henholdsvis valmede tage og sadeltage. Materialer som tagpap, eternit og skifferplader i forskellige typer og farver er brugt for at skabe et varieret udtryk. Den blå metalisolering er fjernet og gavlene er påny isoleret og muret op med nye karnapper.

Organisering

Byggesagen er organiseret som totalentreprise og har været udført i to etaper.

Beboerinddragelse

Beboerinddragelsen har været stor bl.a. gennem idéudviklingsgrupper med fokus på forskellige dele af renoveringen. Renoveringen har krævet genhusning. I forbindelse hermed valgte man at ansætte en koordinator på fuld tid. Dennes opgave har hovedsageligt været at stå til rådighed for beboerne, hjælpe ældre beboere med ned- og udpakning samt løbende arrangere sociale aktiviteter i beboerhuset.

Erfaring

Hånbæk lider ikke længere under tomgang, men er derimod blevet en populær boligafdeling. Forvandlingen skyldes mange ting, men det ændrede ydre, har uden tvivl medvirket til et nyt og bedre image. Variationen i materialer, farver, tagtyper m.v. har givet boligafdelingen et spændende arkitektonisk udtryk, der formår at bryde med den monotone blokstruktur. Man oplever i afdelingen en større ejerskabsfølelse blandt beboerne. Eksempelvis har der siden renoveringen hverken været graffiti eller hærværk, som afdelingen førhen var plaget af. Denne ændring tilskrives det nye udtryk og i høj grad den store beboerinddragelse. Byggesagen er forløbet planmæssigt, og har holdt sig inden for budgettet. Genhusningen er ligeledes forløbet planmæssigt. Dette skyldes i høj grad den tilknyttede koordinators store beboerkontakt, der har gjort, at beboerne har følt sig trygge i processen. Efter renoveringen har det vist sig, at de nye tage i samspil med isolering af kælderlofter og tillukning af altaner har medført at boligafdelingen kan leve op til 2010 kravene for energirenovering. Hånbæk er på baggrund af sit store kvalitetsmæssige løft, blevet præmieret med Frederikshavns Byfonds plakette 2012.Facts om projektet

Projektadresse

Koktvedvej 
9900 Frederikshavn

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm, Nedrivning,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Walentin
Frederikshavn Boligforening
Tlf.: 21410870
Email: bjarne@fbmail.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

464

Byggepartnere

Byggeperiode

1 april 2005 - 01 september 2012

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Nedrivning af boligblokke medvirker til øget tryghed i boligafdeling i Frederikshavn, Slotsvænget i Slagelse,