{{ getBasketItemCount() }}

Nye store familie-tagboliger i 50er-bebyggelse

Artikel oprettet: 23.05.11

 

Som økonomisk forudsætning for opsætningen af indvendige elevatorer har PAB etableret 20 nye familieboliger i tagetagen i Kagshusene, Husum.

Projektbeskrivelse

I tre af Kagshusenes i alt ni treetagers-blokke er opført et nyt lag boliger med en gennemsnitsstørrelse på 100 m2 og gennemlyste lejlighedsplaner. Da den nye tagetage konstruktivt kun skal ’bære’ tagfladen, har arbejdet med planløsningen været frit, og boligerne er indrettet fleksibelt med bl.a. altan og stort spisekøkken. I forbindelse med udbygningen er etableret ny tagopbygning og –beklædning udført som en let konstruktionsopbygning med tagpapdækning i sort tagpap. Tagboligerne indgår i finansieringen af nye indvendige elevatorer i et par af boligblokkene. De nye elevatorer skaber tilgængelighed/niveaufri adgang til udvalgte boliger bredt fordelt i tagetagen og de underliggende boliglag.

Organisering

Renoveringen af Kagshusene er opdelt i tre etaper og er organiseret som hovedentreprise med begrænset udbud. I løbet af byggefasen i 1. etape har det rådgivende ingeniørfirma haft en byggeleder ’udstationeret’ i afdelingen, og det har haft stor betydning, at der altid har været en byggerepræsentant, som beboerne har kunnet rette spørgsmål til.

Beboerinddragelse

I den indledende idé-fase blev nedsat arbejdsgrupper bestående af beboere, der meldte sig frivilligt samt medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdsgrupperne har fungeret som dialogpartnere for administrationen og de tekniske rådgivere, og i løbet af den indledende fase blev afholdt fem til seks møder i grupperne.

Erfaring

De nye familieboliger i Kagshusene er etableret øverst, hvor den bygningsmæssige fleksibilitet og frihed er størst. Oprindeligt havde boligorganisationen et ønske om, at lejere ved indflytning i tagboligerne selv skulle bestemme antal og placering af vægge. Men de fleste beboere foretrækker lejligheden indflytningsklar ved overtagelse. Derfor sætter boligselskabet nu vægge op efter forskellige standardløsninger. Dog kan lejere, der skriver kontrakt inden byggeriet er færdigt, få mulighed for selv at bestemme opsætningen af vægge. De 20 nye tagboliger er finansieret som nybyggeri og har kostet 39.573.000 kr. Proceduren forventes gentaget i etape 2, hvor der opføres 33 tagboliger på bebyggelsens resterende seks blokke. I forbindelse med tagetage-udbygningen vil byggepartnerne i 2. etape forsøge at mindske generne for de ’gamle’ beboere. Frem for at arbejde horisontalt vil man i stedet prøve at etablere tagboligerne i takt med forbedringerne af de eksisterende boliger, der renoveres to opgange ad gangen. Efter 1. etape af helhedsplanen er antallet af lejligheder ændret fra 254 til 304 og den samlede udgift i etape 1 er på 83.000.000 kr. Anlægssummen i etape 2 på. 125.000.000. kr.Facts om projektet

Projektadresse

Banefløjen 
2700 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Elevator, Fortætning, Klimaskærm, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Lone Lund-Rasmussen
Postfunktionærernes Andelsboligforening
Tlf.: 43460940
Email: llr@pab.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1955

Antal lejelmål

254

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

39.573.000

Byggeperiode

1 juni 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Indvendige elevatorer i 50er-bebyggelse i Husum, Karnaptårne omdanner boligmassen i Kagshusene i Husum,