{{ getBasketItemCount() }}

Nydamsparkens nye klæder

Artikel oprettet: 21.08.19

 

En gennemgribende og tiltrængt renovering har pakket Nydamsparken ind i nye facader.

Projektbeskrivelse

I 2014 stemte beboerne i Nydamsparken JA TAK til en gennemgribende renovering af afdelingen. Byggeriet er oprindeligt fra 1960’erne og står som et klassisk eksempel på et muret alment byggeri fra denne periode. Tiden har sat sine tydelige spor på bygningerne, og allerede op igennem 1990’erne blev der foretaget flere tekniske undersøgelser, der viste, at en renovering af hele bebyggelsen var tiltrængt.

Udover et ønske om at renovere afdelingens facader med henblik på at imødekomme problemer som manglende isolering og kuldebroer, ønskede man at gøre Nydamsparken mere tilgængelig. Ingen af afdelingens 246 boliger levede nemlig op til nutidige tilgængelighedskrav, hvilket var en udfordring i forhold til områdets ældre beboere.

Nydamsparken er nu reduceret til 219 nyrenoverede boliger med langt bedre indeklima og en flot ny ”indpakning”. For at imødekomme tilgængelighedskravet er der desuden etableret elevator og boliger med lettere adgang i seks af afdelingens opgange. 87 af lejlighederne er blevet istandsat indvendigt – dette betyder bl.a. en sammenlægning af nogle af de eksisterende boliger, så afdelingen nu kan glæde sig over at have skabt bedre rammer og vilkår for både familier og ældre beboere.

Facaderne i Nydamsparken har gennemgået en række forskønnende tiltag og har fået et æstetisk løft med mørke tegl og lyse altaner. Desuden kan beboerne for fremtiden glæde sig over ventilationsanlæg med varmegenvinding, lavenergivinduer i alle boliger, fornyelse af fælles udearealer samt topisolerede og varmebesparende facader, gavle og tage.

Udover de mange nye renoveringstiltag i afdelingen er Nydamsparken med i en samlet boligsocial helhedsplan for ”Vandtårnsområdet” i Århus. Dette projekt har sideløbende til hensigt at styrke området, via aktiviteter der særligt er rettet mod børn og unge, job og uddannelse, sundhed, beboerrådgivning, samt naboskab.

Organisering

Bygherre: Boligkontoret Aarhus

Samarbejdspartnere

Arkitekter: KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S

Facadeopmåling: LE34

Beboerinddragelse

Afdelingens beboere har været positivt stemte overfor renoveringsprojektet – 120 stemte for og kun 10 stemte imod. Der har altså været en stor tilslutning for projektet blandt beboerne, også selvom det betød, at en del måtte midlertidigt genhuses i processen.

Erfaring

Renoveringen af Nydamsparken har skabt en væsentlig forbedring for beboerne i området. Udover at deres boliger er blevet mere tidssvarende, har alle fået glæde af et langt bedre indeklima samt forbedrede energiforhold.

Afdelingen kan desuden nu rumme en bredere beboerdiversitet end tidligere. Dette skyldes, at der i byggeriet er taget særlige hensyn til områdets ældre beboere ved at lave boliger med større tilgængelighed. Derudover har man gjort Nydamsparken mere attraktiv for børnefamilier, ved at sammenlægge nogle af lejemålene.

Se videoen om renoveringen her.Facts om projektet

Projektadresse

Nydamsparken 1
5800 Nyborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

219

Byggepartnere

Byggeperiode

1 januar 2013 - 01 januar 2017