{{ getBasketItemCount() }}

Ny energi hos Sorgenfrivang II

Artikel oprettet: 19.02.18

 

Som det første renoveringsprojekt i Danmark, der er certificeret til DGNB-guld, er Sorgenfrivang II i Virum et eksempel på, hvordan man kan renovere med fokus på både energi og bevaringsværdighed.

Projektbeskrivelse

Sorgenfrivang II i Virum er et bevaringsværdigt boligbyggeri fra 1950erne, der repræsenterer et væstentligt ’landmark’ i området. De tre huse forskyder sig let på den smalle grund langs S-banen og har en af Nordsjællands mest imponerende udsiger over Lyngby, Bagsværd sø og det grønne Virum. Oprindeligt var byggeriet karakteriseret ved det tydelige betonprofiler, der indrammer øst- og vestfacaden. Mens dette er med til at skabe den karakteristiske profil, var det også kilde til stort varmetab.

De oprindelige boligplaner var forud for sin tid og har kunnet overleve skiftende tider og krav til boligkvalitet. Der har i omdannelsen også været fokus på at respektere de oprindelige kvaliteter i byggeriet, samtidigt med at man skaber moderne komfort i form af nye køkkener og badeværelser i de oprindelige indvendige rammer. Desuden ses store forandringer i den nye højisolerede facade og nye, større altaner. Også adgangsforholdende er blevet omdannet i form af glasinddækkede opgange og elevatorer, der gør brug af den smukke udsigt.

Alle boliger er udført med balanceret ventilation med varmegevinding, der sikrer et optimalt indeklima. Ventilationsrørene er indbygget i de præfabrikerede facader, hvilket skaber en naturlig luftstrøm i boligen. På denne måde friholdes boligen for nye store skakte og nedhængte lofter, som ellers ville være nødvendige ved en traditionel ventilationsløsning. Desuden omfatter renoveringen nye energivinduer, nye energibesparende installationer, nye køkkener og badeværelser og sidst, men ikke mindst, et CO2-nesutralt vaskeri, der er skabt ved genbrug af regnvand og strøm fra solceller. Dette forsyner også de nye ventilationsanlæg.

Desuden tæller de øvrige miljøforbedringer: et to-strengs varmesystem, der kun trækker varme, når beboerne skal bruge det; termoruder på alle reposer; og solcellepaneler på taget, der bidrager med strøm til ventilationsanlægget, de nye elevatorer og andre fælles installationer. Ud over alt dette har afdelingens afdelingsbestyrelse planer om bl.a. at etablere en ledning fra solcellepanelerne på taget til vaskeriet, så dette når målet om at være CO2-neutralt.

Projektet er som det første renoveringsprojekt i Danmark blevet certificeret til DGNB-guld. Desuden blev det i 2017 nomineret til RENOVER-prisens jubilæumsgave.

Organisering

Projektet er blevet til gennem et samarbejde mellem Domus arkitekter, ingeniørfirmaet Dominia, GHB Landskabsarkitekter og boligforeningen LAB. Projektet er desuden støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

Renoveringen har været et stort projekt, hvilket kan være komplekst at styre. Mange interessenter, både i planlægnings- såvel som udførelsesfasen, har bidraget positivt til projektets udvikling.

Beboerinddragelse

Under projektet er der gennemført en omfattende beboerinddragelse, hvor bebyggelsens engagerede beboere har bidraget til de mange beslutninger om det fremtidige Sorgenfrivang II. Det er beboerne og beboerorganisationen selv, der betaler for forbedringselementet i de energibesparende foranstaltninger, og der har været stærk involvering med flere beboermøder og workshops med brainstorms.

Desuden har Lyngby-Taarbæk kommune deltaget i dialogen omkring renoveringen af det markante byggeri.

Løbende dialog mellem de projekterende, driften og de udførende har under udførelsesfasen sikret gensidig vidensoverdragelse og derved styret udførelseskvaliteten sikkert i mål.

Erfaring

Sorgenfrivang II er et godt eksempel på at kombinationen af energirenoveringens teknik og elegant æstetisk beherskelse kan gennemføres på den måde, der både respekterer det bestående og peger fremad. Den bæredygtige helhedstanke har været i centrum under udarbejdelsen af helhedsplanen. Løsninger blev valgt ud fra en afbalancering af tre centrale aspekter for bæredygtig renovering: økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. På den måde har man sikret en bredspektret løsning, der tilgodeser både mennesket, miljøet og de økonomiske forhold. Renoveringen af Sorgenfrivang II har taget udgangspunkt i bygningens oprindelige kvaliteter, hvilket danner grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende afdeling med reducerede omkostninger til energi samt vedligeholdelse.

Projektet bidrager først og fremmest til en bedre hverdag for beboerne. Sunde boliger med gode dagslysforhold, moderne installationer, trygge adgangsarealer og store altaner. Bevarelse og fremtidssikring af den eksisterende bygningsmasse udgør et positivt bidrag til diversiteten i det lokale samfund.

Der er blevet opereret med en huslejestigning på 38,5%, hvilket umiddelbart kan virke som meget; der var dog udsigt til en langt mindre reel stigning, da forbrugsudgifterne til el, vand og varme ville falde betydeligt på grund af miljøforbedringerne, og tilslutningen blandt beboerne til planen var på over 95%. Og det har givet pote - i det første højhus, hvor renoveringen blev gennemført, har det resulteret i en besparelse på 50%. Der er i følge afdelingsbestyrelsen generelt meget stor tilfredshed med resultatet af renoveringen.

Renoveringen omfatter i alt 429 boliger, der alle er opgraderede og moderniserede. Projektet er som nævnt det første renoveringsprojekt i Danmark, der er blevet certificeret til DGNB-guld.

Du kan læse mere om projektet og klimavenlige renoveringer her.Facts om projektet

Projektadresse

Grønnevej 257
2830 Virum

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Kontakt

Steen Ejsing, Byggechef
sej@dabbolig.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

462

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

Ca. kr. 550 mio.

Byggeperiode

1 oktober 2012 - 01 juni 2016

Del af større renovering

Ja