{{ getBasketItemCount() }}

Nedrivning af langblokke i Vestbyparken, Hjørring

Artikel oprettet: 04.01.15

 

Renoveringen af Vestbyparken blev indledt med nedsættelsen af en tænketank, hvis formål det var at tænke bredt i forhold til at tiltrække nye beboere.

Projektbeskrivelse

Ud af dette tankeeksperiment er kommet et meget håndgribeligt resultat: blok-strukturen nedbrydes. De tre lange, lidt identitetsløse blokke på op mod 100 m har fået fjernet midterarealet, og i dag består området af otte ’punkthuse’ (se situationsplaner under fanebladet ’Tegninger’). Kombineret med boligsammenlægninger er antallet af boliger i afdelingen reduceret fra 165 til 90 - de fleste af de nedlagte boliger er de mindre eftertragtede étværelses lejligheder. Udtyndingen har fordoblet antallet af gavle, på hvilke der er opsat altaner. Den samlede renovering – inkl. moms og omkostninger – var budgetteret til kr. 137.138.000, hvoraf nedbrydningsarbejderne udgør i alt kr. 1.187.500.

Organisering

Vestbyparken består af ejendomme tilhørende Hjørring Boligselskab, Bygge- og Boligforeningen af 1938 og Boligforeningen AB. Alle ejendomme moderniseres i etaper, og Hjørring Boligselskab er bygherre på den her omtalte etape 1. En styregruppe på tværs af de tre boligselskaber, der samarbejder under navnet Bolig Hjørring, koordinerer renoveringen (hvor i alt 478 boliger reduceres til 353).

Beboerinddragelse

Opfordringen til at tænke stort og uden begrænsninger har også været henvendt til beboerne; en opfordring, der har genereret stor interesse og deltagelse. Under renoveringen har det været nødvendigt med genhusning, men trods det reducerede antal boliger, er ingen blevet tvunget til at fraflytte. Det skyldes, at omkring 40 lejligheder stod tomme ved projektets begyndelse.

Erfaring

Tidligere renoveringer har lært Hjørring Boligselskab, at klatrenoveringer ikke er nok til at gøre en forskel i forhold til at tiltrække nye beboere. Det er nødvendigt at ændre på bebyggelsens grundlæggende struktur, og i den forbindelse har processen omkring den åbne idéproces været helt afgørende. En så gennemgribende renovering som denne er kun mulig med hjælp fra Landsbyggefonden, hvilket indebærer, at man skal være indstillet på en lang proces. Resultatet er over al forventning: der er nu skabt luft mellem blokkene, og lysindfaldet i de førhen mørke korridorer er væsentligt forbedret. Hvidpudsede facader og valmede tage har erstattet de førhen gule teglsten og flade tage, og et nyt forsamlingshus fungerer som en slags kulturcafé, der også bruges af andre end beboerne. De førhen tomme boliger er i dag udlejet, og der er opstået en venteliste. Samarbejdet mellem de tre boligforeninger i styregruppen er et afgørende vilkår, når et område med flere boligselskaber skal renoveres. For det, der foregår i én afdeling, berører hele bebyggelsen. Styregruppen har fungeret som et forum til at koordinere og ikke mindst erfaringsudveksle omkring den omfattende fremtidssikring.Facts om projektet

Projektadresse

Trollhættanvej 
9800 Hjørring

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm, Lys, Nedrivning, Sammenlægning,

Boligorganisation

Kontakt

Johnny Jensen
Hjørring Boligselskab
Tlf.: 96561941
Email: jjz@bolighjoerring.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

90

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 1.187.500,- inkl. moms

Byggeperiode

1 september 2009 - 01 december 2011

Del af større renovering

Ja