{{ getBasketItemCount() }}

Nedrivning af boligblokke medvirker til øget tryghed i boligafdeling i Frederikshavn

Artikel oprettet: 07.01.15

 

Bedre udsyn, belysning og åbenhed omkring bebyggelse skaber større tryghed blandt beboere i afdeling.

Projektbeskrivelse

I Frederikshavn Boligforenings afd. 12, Hånbæk, havde man længe kæmpet med dårligt image og stor tomgang. Etagebyggeriet fra 1960erne var utidssvarende og antal lejemål for stort i forhold til efterspørgsel i området. For at ændre afdelingens fremtoning, skabe tilgængelighed og åbenhed omkring bebyggelsen og for at nedbringe antal lejemål til et realistisk behov valgte man at rive 4 af i alt 19 boligblokke ned. Lejligheder er sammenlagt og det samlede antal lejligheder er reduceret fra 664 til 464. De nye og større udearealer er landskabeligt bearbejdet og nye stisystemer med belysning binder boligafdelingen sammen. Desuden er der etableret legepladser, petanquebaner, amfiteater m.m.

Organisering

Byggesagen er organiseret som totalentreprise og har været udført i to etaper.

Erfaring

Hånbæk er gået fra at være en afdeling, der blev valgt fra, til at være en afdeling, der bliver valgt til. Af den grund har man oplevet en positiv ændring i beboersammensætningen, og det reducerede antal lejemål synes at svare til efterspørgslen på det lokale boligmarked. Den nye åbenhed omkring bebyggelsen har skabt et større udsyn over afdelingen fra lejlighederne. Det bedre udsyn, bedre belysning og færre mørke kroge har skabt større tryghed i afdelingen. Samtidig har de nye stisystemer skabt større tilgængelighed for dårligt gående, idet niveauforskelle er udlignet. Byggeprocessen er forløbet planmæssigt og har holdt sig inden for budget. Beboerinddragelsen fremhæves som særligt vellykket og man oplever en større ejerskabsfølelse blandt beboerne. Eksempelvis har der siden renoveringen hverken været graffiti eller hærværk, som afdelingen førhen var plaget af. Genhusningen er ligeledes forløbet problemfrit. Succesen hermed tilskrives i høj grad den tilknyttede koordinators store beboerkontakt, der har gjort, at beboerne har følt sig trygge i processen. Hånbæk er på baggrund af sit store kvalitetsmæssige løft, blevet præmieret med Frederikshavns Byfonds pallette 2012.Facts om projektet

Projektadresse

Koktvedvej 
9900 Frederikshavn

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Legeareal, Nedrivning, Opholdsareal, Stier, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Walentin
Frederikshavn Boligforening
Tlf.: 21 41 08 70
Email: bjarne@fbmail.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

464

Byggepartnere

Byggeperiode

1 april 2005 - 01 september 2015

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Fremtidssikring af Ådalen-Engen, Helhedsplan gør lykke i Løget, Nyt arkitektonisk udtryk i boligafdeling endte med at være en energibesparende løsning,