{{ getBasketItemCount() }}

Moderne familieboliger på et skrånende landskab

Artikel oprettet: 13.04.15

 

Juulsbjergparken er et moderne byggeri i Vejle, som ligger flot indpasset i det skrånende landskab, omgivet af naturmæssige kvaliteter.

Projektbeskrivelse

Juulsbjergparken, også kaldet afdeling 48, er beliggende i et stærkt kuperet terræn, hvilket har skabt mulighed for en helt unik boligbebyggelse. Byggeriet består af 88 boliger af rækkehuse og tagterrasse-lejligheder. Boligerne, som alle er store og lyse samt udstyret med den nyeste teknologi, er fordelt i seks rækker med en fantastisk udsigt. Alle boligerne er udstyret med terrasser, som gør at man kan nyde den omkring liggende natur. Ligeledes er boligerne udstyret med trægulv og gulvvarme i alle rum. Projektet er højisoleret og der er opsat solceller på tagene for at opnå et lavt energiforbrug. Arkitektonisk har Østerbo ville skabe et harmonisk byggeri, som fremtræder enkelt og lyst med flotte udearealer. Byggeriet er et kvalitetsbyggeri, der på det tekniske område er på forkant med den seneste udvikling.Østerbo mener at deres succes med projektet skyldes, at man har haft øje for, hvad beboerne efterspørger. Det har ifølge Østerbo haft stor indflydelse, at man som bygherre sætter sig ind i hvem man vil tiltale.

Organisering

Udlejning
Udlejningen af projektet er gået godt og der har ikke været nogen tomgang.

Incitamenter
Der er ikke foretaget nogen form for incitamenter under udførelsen af projektet. Østerbo har valgt ikke at presse byggeperioden for meget, og har udlejet byggeriet over tre etaper.

Samarbejde med kommunen
Samarbejdet med kommunen har været optimalt.

Entrepriseform
Østerbo har taget brug af en totalentreprise, som har været udbudt af tre omgange.

Rådgivningsforløb
Kommunikationen har været god imellem aktørerne.

Udfordringer i forhold til lokalplanen
Lokalplanen stillede forholdsvis store krav til projektet. Dette skyldes at byggeriet skulle falde naturligt ind i det naturskønne område på en meget stejl skråning. Man har her måtte gå på kompromis. Der er eksempelvis givet dispensation med hensyn til adgangsforholdene i forhold til hældninger og trapper.

Aflevering
Afleveringen foregik af mange omgange, eftersom færdiggørelsen af nogle mindre detaljer blev ved med at trække ud.

Beboerinddragelse
Beboerne er blevet inddraget i den forstand at Boligforeningen Østerbo har set på beboernes ønsker. Det er blevet undersøgt, hvorvidt et større køkken eller værelse er efterspurgt, hvormed man løbende har ændret indretningen i forhold til efterspørgslen. Ligeledes har beboerne selv, hvor der har været mulighed for det, kunne vælge om der skulle være et værelse mere eller mindre.

Erfaring

Østerbo mener at deres succes med projektet skyldes, at man har haft øje for, hvad beboerne efterspørger. Det har ifølge Østerbo haft stor indflydelse, at man som bygherre sætter sig ind i hvem man vil tiltale.

SE FILM FRA JUULSBJERGPARKEN HERFacts om projektet

Projektadresse

Skrænten 1
7120 Vejle

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal,

Boligorganisation

Kontakt

Jane Clausen
JAC@osterbo.dk
79 43 25 00

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

88

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

88 lejligheder á 109 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

177.400.000,-

Byggeperiode

1 oktober 2010 - 04 april 2013

1 års tilsynsrapport

Download

BR

BR08

Energiklasse

2010

BBR

9505 m2