{{ getBasketItemCount() }}

Medinddragelse i Melfarparken

Artikel oprettet: 30.11.16

 

Melfarparken er blevet renoveret efter principperne for andelsboliger. Dette har givet beboerne mulighed for at sætte deres personlige præg på boligerne, på grund af deres høje grad af indflydelse.

Projektbeskrivelse

Melfarparken rummer en meget bred beboersammensætning, med alt fra enlige til børnefamilier og både yngre og ældre beboere. Dette satte store krav til projektet i forhold til behovene for at kunne rumme individuelle løsninger.

Det endte ud med, at man lod sig inspirere af principperne for de mange andelsboliger, der er opført i omkringliggende områder – principper der har til hensigt at give den enkelte beboer en høj grad af medindflydelse på, hvordan deres hjem skal indrettes.

I dag er alle boliger i Melfarparken individuelt indrettet. Den enkelte beboer har selv valgt materialer og overflader i de nye køkkener og toilet/baderum. Yderligere har hver opgang, og i få tilfælde hver enkelt bolig, selv valgt hvilken indretning deres lejemål skal have. På grund af denne model, råder Melfarparken stort set over alle boligtyper og indretninger, og er en af de mest individuelle bebyggelser i Danmark.

Overordnet er afdelingen opdelt i gårdhavehusene, der består af alle boliger i stueplan som hver har deres egen gårdhave i terræn, foruden overdækket terrasse. De øvrige etager er indrettet som Green- og Penthouse lejligheder, alle med lukkede greenhouse i fuld facadelængde, således at der er mulighed for tilførsel af fri energi via solopvarmning, samt at arealet kan benyttes hele året rundt, til stor glæde for beboerne.

Renoveringen af Melfarparken har haft et overliggende fokus på energibesparende og bæredygtige løsninger, der blandt andet kommer til udtryk ved en effektiv varmeisolering, 3-lags energiruder i vinduerne, samt optimal udnyttelse af drikkevandsressourcer ved genanvendelse via et internt rensningsanlæg.

Organisering

Melfarparken er renoveret af Middelfart Andelsboligforening af 1946, i tæt samarbejde med Krogh Madsen Arkitekter A/S som henholdsvis totalrådgiver og arkitekt. 

Med på projektet har også været ingeniør firmaet Brix & Kamp A/S, samt Thomas Thomsen Arkitekter som lokal byggeledelse.

Beboerinddragelse

Beboerne har været yderst tilfredse med graden af medinddragelse i projektet. De har fået opfyldt en række individuelle ønsker, der er tilpasset den enkeltes behov, både hvad angår udseende og funktionalitet.

Erfaring

Der blev brugt to år og 125 millioner kroner på at forvandle boligområdet fra slidt og gråt, til et grønt og miljørigtigt boligtilbud i midtbyen.

Renoveringen er den største i Middelfart Andelsboligforenings historie, og den omfatter blandt andet nye facader, tag, udvendige døre, vinduer, køkkener og badeværelser i alle lejligheder.

Mens renoveringen har stået på, har beboerne været genhusede - til gengæld kunne de vende tilbage til lejligheder, som blandt andet har genveksanlæg og er forberedt til solceller på taget, alt efter beboernes individuelle ønsker.Facts om projektet

Projektadresse

Gasværksvej 
5500 Middelfart

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1971

Antal lejelmål

93

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

93 lejligheder á 68 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

124 mio. kr.

Byggeperiode

1 september 2012 - 01 december 2014

BR

BR10

Forskellen på brutto og netto areal

5.001 - 20.000 m2

Relaterede projekter

Asymmetriske altaner frembringer dynamisk facadeudtryk, Facaderenovering med fiberbeton, Facaderenovering medvirker til at give afdelings image et løft, Total facaderenovering af fuldmuret 70’er byggeri,