{{ getBasketItemCount() }}

Lavenergiboliger i Hasselager

Artikel oprettet: 25.07.17

 

I Hassalager har Brabrand Boligforening forsøgt at opføre 75 lavenergiboliger, uden at reducere bokvaliteten og gå på kompromis med arkitekturen.

Projektbeskrivelse

I sommeren 2010 besluttede Brabrand Boligforening at gennemføre et meget ambitiøst udviklingsprojekt i forbindelse med et planlagt nybyggeri af 75 almene boliger ved Hasselager, Aarhus. Første del af udviklingsprojektet var på det tidspunkt allerede gennemført ved realisering af en lavenergivilla i Tranbjerg (Villa Vid).
I Villa Vid afprøvede man for første gang et nyt byggesystem i højstyrkebeton, og erfaringerne herfra gav Brabrand Boligforening en tro på byggesystemets muligheder, og en lyst til at afprøve byggesystemet i større skala i et alment boligprojekt.

Målsætningen i dette forsøgsprojekt har været at projektet skal demonstrere, at det er muligt at opføre attraktivt lavenergi boligbyggeri i industrielt fremstillede ”lette” uorganiske elementer inden for rammebeløbet.

Boligerne er opført som lavenergiboliger. Der har derfor været en energibevidsthed, der har ledt projektet i en retning af energireducerende elementer. Et nyt smart solcelletag er lagt på samtlige huse og dækker, sammen med varmepumper, bebyggelsens energiforbrug. Solcelletaget er ikke blot energivenligt, men det er også utroligt effektivt at sætte op og koster ikke meget mere end traditionelle tage.

Bygningerne er qua deres selvforsyning af vedvarende energi kategoriseret som 0-energihuse. Højstyrkebetonens energimæssige egenskaber er blevet testet og viser en særdeles god isoleringsevne. Dette gør højstyrkebetonen til et rigtig godt byggemateriale til lavenergihuse. En anden kvalitet ved højstyrkebetonen er, at det er en del slankere end normale betonelementer. Derfor får man flere indvendige kvadratmeter, som kommer beboeren til gavn.

Organisering

Brabrand Boligforening er bygherre på projektet.

Bebyggelsesplanen er oprindelig resultatet af en arkitektkonkurrence afholdt i 2004 (vundet af Arkitema Architects). Sloth Møller har på dette projekt varetaget projektering af bærende konstruktioner og anlæg samt udvikling af konstruktioner/elementer i samarbejde med leverandøren. 

Esbensen har været tilknyttet projektet som rådgivere til bygningernes bæredygtige profil med energi og VVS. 

Erfaring

Projektet var et forsøgsprojekt, hvor der for første gang i et projekt af den størrelse er anvendt et nyt byggesystem i højstyrkebeton.

Lavenergiboligerne i Hasselager levede op til kravene for projektet, og det lykkedes at bygge almene lavenergiboliger uden at gå på kompromis med hverken bokvalitet eller byggeriets arkitektoniske udtryk.  

Projektet demonstrerede, at det er muligt at opføre attraktivt lavenergi boligbyggeri i industrielt fremstillede ”lette” uorganiske elementer inden for rammebeløbet.

PROCES

Projektet blev udbudt i EU-udbud på grundlag af et “udvidet projektforslag”. Denne fremgangsmåde blev valgt idet parterne vurderede, at et så ambitiøst byggeprojekt bedst kunne realiseres inden for rammebeløbet, hvis alle parter blev involveret tidligt i processen.

Den valgte fremgangsmåde resulterede i en licitation, der efter gennemførelse af en mindre sparerunde kunne holdes inden for det traditionelle rammebeløb inkl. totaløkonomisk merinvestering til energianlæg. I den efterfølgende proces har det vist sig, at det i projekter af denne type er hensigtsmæssigt, at alle parter er repræsenteret i den endelige fastlæggelse af løsninger. Processen har medvirket til at skabe tryghed hos hovedentreprenøren, og dermed til at opnå en “skarp” pris.

Der blev afholdt workshops i udviklingsfasen af projektet, der ligeledes viste sig at være en succes. De afholdte workshops har været medvirkende til, at alle involverede var orienteret – og accepterede – de mange specielle forhold, besvær og nye detaljer, som deltagelse i et så omfattende forsøgsprojekt forårsager. Facts om projektet

Projektadresse

Kildeagervej 150
8361 Hasselager

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Kontakt

Brabrand Boligforening – Steen G. Thomsen – stth@bbbo.dk
Arkitema – Rolf Kjær – rk@arkitema.dk
Anne Guldhammer – agu@arkitema.dk
Sloth Møller – Lars Frost Larsen – lfl@sloth-moller.dk
Ambercon – Kaj Jørgensen – kj@ambercon.dk
Dansk Boligbyg – Jeppe Nielsen – jeppe@dbb.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

75

Byggepartnere

Byggeperiode

1 januar 2010 - 15 april 2013

BR

2025