{{ getBasketItemCount() }}

Korngården i Ballerup

Artikel oprettet: 25.02.19

 

Efter omdannelsen af Korngården er der skabt en afdeling, der er attraktiv for en bred skare af beboere, og som råder over funktionelle og indbydende boliger.

Projektbeskrivelse

Korngården består af fire etagehusblokke opført i 1958, disponeret på et grønt areal i Ballerup ved krydset mellem Ring 4 og S-banen.

Alle 248 boliger var før renoveringen ensartede 3-værelses boliger uden altaner. Byggeskader og forekomst af skimmelsvamp kombineret med en utidssvarende funktionalitet i boligen har gjort Korngården til et oplagt mål for en gennemgribende og gennemtænkt renovering. Korngården har i sin tid gennemgået flere betydende forandringer, der hver især gradvist har udvisket det oprindelige klare arkitektoniske udtryk. Til trods for dette er Korngården et tidstypisk og karakteristisk byggeri med flere sociale og arkitektoniske kvaliteter. Disse skulle ikke kun bevares, men også løftes.

Under udarbejdelsen af en helhedsplan for området har der været stor opmærksomhed på den bæredygtige helhedstanke, der kan illustreres som en trekant de med tre aspekter, som bør indgå i en samlet betragtning af bæredygtig renovering: Økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed. Løsninger blev således aldrig valgt ud fra kun et enkelt kriterium, men altid med det mål for øje at bæredygtigheden skal sikres på alle parametre. På den måde sikrer man en bredspektret løsning, der tilgodeser både mennesket, miljøet og pengepungen. Idealet er at skabe en helhed, som på alle måder er langtidsholdbar, sund og rentabel.

Korngården rummer efter renoveringen i alt 244 boliger i varierende størrelse fra 2 til 4 værelser. 61 af boligerne udføres med tilgængelig indretning og med elevatoradgang.

Renoveringen giver beboerne energibesparelser på op til 60%. Der er i forbindelse med projektet gennemført et særligt energiprojekt med fokus på synlighed omkring energibesparelser. I hver bolig er monteret en lille skærm, der på enkel og forståelig måde informerer beboerne om energiforbruget i boligen.

Organisering

Bygherre: Ballerup Almennyttige Boligselskab v/ DAB

Arkitekt:  DOMUS arkitekter

Ingeniør: DOMINIA

Mange interessenter, både i planlægnings- men også udførelsesfasen, har bidraget til projektets udvikling. I planlægningsfasen har det frem for alt været det gode samarbejde og den gode dialog mellem beboere, byggeudvalget, boligselskabet og rådgiverne/DAB der har båret frugt i form af gode beslutninger. 

Beboerinddragelse

Projektet bidrager først og fremmest til en bedre hverdag for beboerne. Sunde boliger med gode dagslysforhold, tilføjelse af altaner og karnapper, trygge adgangsarealer og en større diversitet i boligstørrelser og beboersammensætning.

Erfaring

Korngården er et godt eksempel på en renovering, der ’kommer hele vejen rundt’ om en almen boligafdeling. Helt nye facader, nye badeværelser, nye køkkener, større variation i lejlighedssammensætningen, tilgængelige boliger med elevator, nye integrerede karnapaltaner til alle boliger, haver med terrasser i stueetagen, opgraderede udearealer med portgennembrydninger af de lange blokke og helt nye installationer inklusive varmegenvinding på ventilationen og energivisualisering i hver bolig.

Korngården er efter ombygningen og renoveringen et fremtidssikret, bæredygtigt byggeri, hvor alle beboere i alle aldre lever i lyse og sunde boliger med lavere energiforbrug og højere kvalitet. Det nye Korngården giver plads til fællesskab og forskellighed og har på alle områder givet et markant løft til hele området.



Facts om projektet

Projektadresse

Rugvænget 52
2750 Ballerup

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

244

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

320 millioner

Byggeperiode

1 november 2012 - 01 august 2016

Forskellen på brutto og netto areal

5.001-20.000 m2

Mere information