{{ getBasketItemCount() }}

Karnaptårne omdanner boligmassen i Kagshusene i Husum

Artikel oprettet: 23.05.11

 

Nyopsatte karnapper i 50er-bebyggelse bidrager til et mere differentieret udbud af boligstørrelser og på sigt en mere varieret beboersammensætning.

Projektbeskrivelse

De nye værelsestårne forøger udvalgte boligers brugsareal med otte m², hvorved opnås mere moderne planløsninger med spisekøkken og større badeværelse. Karnappen forbedrer dagslysniveauet i køkkenarealet og ude-/inderelationen understøttes af, at der i forbindelse med karnapperne er udført køkkenaltaner. Ved at opføre karnapperne på blokke, hvor der opsættes indvendige elevatorer, ’udveksles’ boligareal. Hvor afdelingen tidligere bestod af 254 3-rums boliger, findes der nu et differentieret udbud af i alt 304 2-, 3- og 4-rums lejligheder. Dobbeltkarnapperne er opsat i de facadeområder, hvor de eksisterende, pudsede facadepartier er placerede og som har krævet udskiftning pga. byggeskade.

Organisering

Renoveringen af Kagshusene er opdelt i tre etaper og er organiseret som hovedentreprise med begrænset udbud. I løbet af byggefasen i 1. etape har det rådgivende ingeniørfirma haft en byggeleder ’udstationeret’ i afdelingen, og det har haft stor betydning, at der altid har været en byggerepræsentant, som beboerne har kunnet rette spørgsmål til.

Beboerinddragelse

I den indledende idé-fase blev nedsat arbejdsgrupper bestående af beboere, der meldte sig frivilligt samt medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdsgrupperne har fungeret som dialogpartnere for administrationen og de tekniske rådgivere, og i løbet af den indledende fase blev afholdt fem til seks møder i grupperne.

Erfaring

De nye karnapper har vakt stor begejstring blandt beboerne, der nu har fået større og lysere køkkenarealer. Efter opsætningen af de ti dobbeltkarnapper på blok B er opstået et bredt ønske blandt resten af afdelingens beboere om tilsvarende udbygning, og i etape 2 opføres 22 nye dobbeltkarnapper. I de blokke, hvor der ikke opsættes karnap, nyrenoveres køkken og bad, og de oprindelige pudsede facadepartier erstattes med ny teglstensfacade. I løbet af processen blev det besluttet at ændre planerne for én af blokkene. I stedet for at omdanne blok H til ældreboliger allerede i 1. etape, har PAB stoppet udlejningen i denne bygning, der i stedet benyttes som genhusningshotel; en beslutning, der har vist sig meget værdifuld. Efter afslutningen af etape 1 er blot 25 % af beboerne flyttet tilbage til deres gamle boliger. Dette skyldes bl.a., at en stor del af beboere i mellemtiden er flyttet på plejehjem, mens andre synes, at de ’nye’ 2-rums boliger er for små. De ti nye karnapper, der indgår i en større LBF-støttet helhedsplan, har i alt kostet 4.500.000 kr. inkl. omkostninger. De samlede udgifter i 1. etape er på 83.000.000 kr., mens anlægssummen i etape 2 på. 125.000.000. kr.Facts om projektet

Projektadresse

Banefløjen 
2700 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fortætning, Indeklima, Karnap, Køkken, Lys,

Boligorganisation

Kontakt

Lone Lund-Rasmussen
Postfunktionærernes Andelsboligforening
Tlf.: 43460940
Email: llr@pab.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1955

Antal lejelmål

254

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

4.500.000

Byggeperiode

1 juni 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Indvendige elevatorer i 50er-bebyggelse i Husum, Nye store familie-tagboliger i 50er-bebyggelse,