{{ getBasketItemCount() }}

Installationskarnapper i Stilledal

Artikel oprettet: 15.04.11

 

I karakteristisk stokbebyggelse fra 1943 i Vanløse er monteret installationsskakter på facaden som del af et demonstrationsprojekt.

Projektbeskrivelse

De delvist præfabrikerede installationsskakter er tænkt som en multifunktionel tilbygning. Den smalle karnap kræver ikke fundament og er monteret ud for eksisterende vindueshuller med oplukkelige vinduer og udvendig beklædning. På den måde er de lodrette føringsveje for vand, afløb og ventilation tilgængelige for servicering både udefra og indefra. Tilbygningen har endvidere været tænkt som efterisolering, samtidig med at den tilføjer en udvidelse af det brugbare køkkenareal og et arkitektonisk løft til de ellers anonyme gårdfacader. Karnapperne er en del af et LBF-støttet demonstrationsprojekt, der bl.a. også omfatter tårntilbygninger på gadefacaden og lejlighedssammenlægninger.

Organisering

Renoveringen af Stilledal er organiseret som en partnering, hvilket i en så omfattende byggesag har givet en del udfordringer, forstærket af en stor udskiftning af entreprenørens arbejdsstab midt i byggefasen. Dertil vurderer boligorganisationen SAB/KAB, at det i denne renovering ville have været gavnligt at benytte to forskellige rådgivere, én i den tidlige fase og én under byggeprocessen.

Beboerinddragelse

Beboerne har deltaget i workshops i den indledende fase, hvor de kunne komme med ønsker til de fremtidige boliger i Stilledal. I samarbejdet med kommunen ønskede beboerne ikke at blive repræsenteret i form af afdelingsbestyrelsen; der blev i stedet nedsat en beboerfølgegruppe. Ved udgangen af projektet er planen at foretage en grundig beboerevaluering.

Erfaring

Konceptet omkring de nye installationsskakter er blevet støttet af Landsbyggefonden som et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve måder, hvorpå det ældre almennyttige boligbyggeri kan fornyes og forbedres. Erfaringerne har været blandede. Efter monteringen har der været en del udfordringer grundet fejl og mangler i selve konstruktionen. Bl.a. er der problemer med kuldebroer, så beboerne døjer indtil videre med, at det er meget fodkoldt i boligerne. Udbedringen af disse byggetekniske fejl besværliggøres af, at de først er opdaget efter rørføringssystemet er sat i drift og beboerne flyttet tilbage i deres boliger. Under selve byggefasen opstod der en uventet udgift og udfordring, idet det blev nødvendigt at genhuse beboerne pga. for meget støj og larm. Bl.a. derfor er kun 10 % af de oprindelige beboere flyttet tilbage. Den samlede anskaffelsessum på demonstrationsprojektet i Stilledal er kr. 83.434.328. Landsbyggefonden har bevilget støttede lån for kr. 40.300.000-, hvilket giver en m² pris på ca. kr. 15.500,-.Facts om projektet

Projektadresse

Stilledal 26
2720 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Installationer, Karnap, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Jonas Mørch Cohen
KAB
Tlf.: 33631099
Email: jmc@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1943

Antal lejelmål

77

Byggepartnere

Byggeperiode

1 april 2008 - 01 august 2010

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Sammenlagte taglejligheder i Stilledal, Vanløse,