{{ getBasketItemCount() }}

Industrielt fremstillede installationsskakter i Kantorparken

Artikel oprettet: 20.05.11

 

Konceptudvikling af præfabrikerede, modulære installationsskakter til 40er-bebyggelse i København NV kan komme tilsvarende afdelinger til gode.

Projektbeskrivelse

I renoveringen af Kantorparken er byggeparterne gået sammen om at udforske perspektiverne i industrialiserede leverancer i alment byggeri, bl.a. præfabrikerede installationsskakte for afløb, vand, varme og ventilation. Skakten forventes at blive en stor gevinst hvad angår økonomi, arbejdsmiljø og ikke mindst en betydelig reduktion af beboergener. Fremtidssikringen af parkbebyggelsen foregår som trinvis fornyelse, og i tråd hermed vil skakten kunne fungere i forhold til både moderniserede og oprindelige boliger. For at undgå at skulle banke hul i taget designes den lodrette skakt i form af moduler, der kan transporteres op ad en trappeopgang for herefter at blive samlet i tre arbejdsgange.

Organisering

I Kantorparken har alle parter forpligtet sig til at bidrage med selv-finansierede udviklingstimer for at udforske perspektiverne i industrialiserede leverancer i alment byggeri. Partnering som samarbejdsform vil i den senere proces overgå til totalentreprise i form af en rammeaftale med entreprenørerne, som stilles minimumsgaranti i udsigt for renovering af et bestemt antal lejligheder om året.

Beboerinddragelse

Med trinvis fornyelse gennemføres moderniseringen med udgangspunkt i den enkelte husstands egne ønsker og økonomi. En prøvelejlighed, studieture til nyrenoverede almenbyggerier og markedsdage har bidraget til at give beboerne et fornuftigt beslutningsgrundlag. Fornyelsen foregår opgang for opgang og indebærer derved omrokering, som er kommet i stand vha. opsøgende beboer-ambassadører.

Erfaring

Alle involverede byggeparter har lagt et stort engagement og mange arbejdstimer i konceptudviklingen af den præfabrikerede skakt, som forventes at kunne anvendes med fordel i fremtidige almene renoveringer. Partnering i denne gennemførte form har været langtrukken og krævet ekstra ressourcer fra alle parter, men boligorganisationen vurderer, at kræfterne er godt givet ud i forhold til at skabe merværdi på alle fronter. Der har ligget et utrolig stort beboerdemokratisk arbejde i at kommunikere budskabet i trinvis fornyelse og opnå den fornødne tilslutning. Det er en klar forventning, at dette forarbejde vil spare alle parter for mange kvaler senere i forløbet, og der arbejdes med et overordnet succeskriterium på 80 % tilfredse beboere. Økonomisk foregår renoveringen inden for rammerne af en maksimalhuslejestigning på 50 %, et loft der blev sat af beboerne i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse. Udover udskiftning af installationer involverer det LBF-støttede demonstrationsprojekt i Kantorparken også renovering af 15 lejligheder, mens helhedsplanen, der forventes igangsat i 2012, indebærer fremtidssikring af yderligere 180 boliger.Facts om projektet

Projektadresse

Blåmunkevej 
2400 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Indeklima, Installationer, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Michael Graae
FSB
Tlf.: 33768346
Email: mgr@fsb.dk

Boligtype

BlandetFamiliebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1940

Antal lejelmål

550

Byggepartnere

Byggeperiode

1 februar 2011 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja