{{ getBasketItemCount() }}

Hvid fiberbeton i Skelagergårdene, Aalborg

Artikel oprettet: 07.01.15

 

Etagebyggeriet Skelagergårdene i Aalborg er blevet genfødt som en lys og attraktiv bebyggelse, bl.a ved at udskifte betonforplader med hvid fiberbeton

Projektbeskrivelse

Siden opførelsen i 1974 er betonelementerne i Skelagergårdenes facader blevet løbende nedbrudt og har de sidste år haft en utilstrækkelig isolerende effekt. De oprindelige elementer blev opbygget som sandwichelementer, hvor isoleringen blev fladtrykt under produktionsprocessen. Og det er de udvendige plader af denne ’sandwich’, som i denne omgang er blevet skrællet af, mens bagvæggen er blevet stående. Her er monteret en ny klimaskærm med isolering efter nutidens standarder samt en fiberbetonbeklædning. Facadetykkelsen er øget med ca. 250 mm, og for ikke at skabe for store udkragninger er der muret en lecasten uden på soklerne, som derefter er blevet pudset op.

Organisering

Renoveringsprojektet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, kommunale myndigheder og bygherrerådgiver. For at finde den bedst egnede pris på renoveringsopgaven blev der prækvalificeret entreprenører til 7 forskellige fagentrepriser. I løbet af projekteringsfasen og under renoveringsforløbet er afholdt 45 byggeudvalgsmøder.

Beboerinddragelse

Beboerne har deltaget i studieture til københavnske boligselskaber for at hente inspiration. For at imødekomme utilfredshed blandt beboerne afholdtes månedlige kaffemøder, hvor enhver kunne komme med ændringsforslag til arbejdet. På mødet deltog byggeudvalg og teknikere for hurtigt at kunne svare på beboernes ønsker. Det var en vigtig mødeform, som dog ebbede ud i perioden.

Erfaring

Fra at have været fanget i en ond spiral med nedslidning, stor fraflytningsfrekvens og skæv beboersammensætning, fremstår Skelagergårdene i dag som en lys og imødekommende bebyggelse. Afdelingen er blevet et attraktivt område, som tiltrækker ressourcestærke beboere og på den måde formår at huse en blandet beboersammensætning. Aalborg Kommune har i 2011 præmieret renoveringen af Skelagergårdene for den store forståelse for bebyggelsens eksisterende arkitektur. Dertil har bevarelsen af de lette facaders opbyggende konstruktion også betydet, at man i vid udstrækning undgik at genere beboerne. Dog blev det i vinterperioderne nødvendigt at udføre midlertidige isoleringer og opstille ekstra varmeovne hos beboerne. Den eneste væsentlige fejl, som blev gjort under renoveringsprocessen, var antallet af genhusninger i den blok, hvor der skulle være elevatorer. I den indledningsvise spareiver blev det vurderet, at beboerne kunne leve med indvendige nedbrydningsarbejder samtidig med de udvendige nedbrydningsarbejder. Uden tøven blev denne beslutning ændret til at genhuse alle i omtalte boligblok. Den samlede renoveringssum er på kr. 382.140.000, hvoraf facaderenoveringen udgør kr. 118.000.000.Facts om projektet

Projektadresse

Skelagervej 75
9000 Aalborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Gert Larsen
Hasseris Boligselskab
Tlf.: 96313110
Email: ghl@hasseris-boligselskab.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1973

Antal lejelmål

393

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 118.000.000,- inkl. moms

Byggeperiode

1 september 2008 - 01 januar 2011

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Skelagergårdene: Ud med bilerne, ind med det grønne,