{{ getBasketItemCount() }}

Fremtidssikring af fritstående 1950er huse i Kølvrå, Karup

Artikel oprettet: 07.01.15

 

To prøvehuse er blevet gennemrenoveret i byen Kølvrå, som blev etableret i 1950erne med det formål at skaffe boliger til flyvestation Karups ansatte.

Projektbeskrivelse

I den seneste tid er butikkerne i den engang så levende by lukket, og husene blevet nedslidte og utidssvarende. For at komme udsigten til tomme boliger til livs er forskellige forbedringer afprøvet i to ’typiske’ prøvehuse. Erfaringer herfra anvendes i renoveringen af områdets andre boliger. I begge huse er det førhen lille bad blevet udvidet og køkkenet udskiftet. Det ene hus var født med en uudnyttet tagetage, og i dag leder en nyopført trappe op til tre vær., og en helårsisoleret udestue er opført i tilknytning til stuerne. På det andet hus er etableret en tilbygning (hvor adgangsrampe kan opsættes efter behov), en stor terrasse i forbindelse med det integrerede køkkenalrum samt en ny carport.

Organisering

Byggesagen er organiseret som fagentreprise. De to prøvehuse er gennemført som et demonstrationsprojekt støttet af Landsbyggefonden. De to prøvehuse har givet mulighed for at vise og afprøve en række renoveringsmuligheder, der danner grundlag for den efterfølgende renovering af områdets andre huse.

Beboerinddragelse

I starten af processen blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt områdets beboere. Undersøgelsen er blevet brugt til at måle beboernes tilslutning til fornyelsesplanen og de medfølgende huslejestigninger. Ca. 2/3 af beboerne udviste interesse for den ”frivillige” renovering. Ud fra et katalog af muligheder har beboerne kunnet udforme individuelle projekter tilpasset deres konkrete behov.

Erfaring

Med de nye planløsninger er de to ”demohuse” gjort langt mere egnede til børnefamilier og især étplanshuset er gjort mere handicapvenligt (i toplanshuset er mulighed for at etablere en lift til stueplan). Udover at være prototyper for en del af byens huse, blev de to huse også udvalgt, fordi en naturlig fraflytning havde fundet sted. Dermed kunne boligselskabet undgå genhusning og tidspresset var ikke helt så stort som i de efterfølgende renoveringer, der havde en genhusningsfrist på tre måneder. Byggeperioden i de to prøvehuse strakte sig over seks mdr. Her spillede det især ind, at styringen af de forskellige håndværkere blev en tids- og ressourcekrævende opgave. En vigtig erfaring er derfor, at en effektiv styring af entreprenører er alfa og omega i en byggesag organiseret som fagentreprise. Den overdækkede udestue i toplanshuset er blevet æstetisk vellykket men vurderes som en dyr investering, der ikke tilsvarer det antal mdr. om året, den kan bruges. I dets respekt for husenes særlige 50er-arkitektur betragtes renoveringen som vellykket, hvilket ikke i samme grad gør sig gældende i den efterfølgende renovering af de andre huse. Her har den strammere økonomi haft stor betydning.Facts om projektet

Projektadresse

Lærkevej 
7470 Karup

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Badeværelse, Bygning, Bygning & Bolig, Fortætning, Handicapvenlig bolig, Klimaskærm, Køkken, Niveaufri adgang, Omdannelse, Sammenlægning, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Ole Nielsen
Boligkontoret Danmark
Tlf.: 87273226
Email: on@bsjviborg.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1952

Antal lejelmål

161

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 2.000.000,- inkl. moms

Byggeperiode

1 august 2004 - 01 februar 2005

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Slotsvænget i Slagelse,