{{ getBasketItemCount() }}

Fremtidssikring af Ådalen-Engen

Artikel oprettet: 10.03.17

 

Ådalen-Engen i Struer, tidligere Grønnedal, har været igennem en omfattende renovering, som en del af gennemførelsen af en boligsocial helhedsplan, der har gjort området mere attraktivt.

Projektbeskrivelse

Boligerne i Ådalen/Engen er oprindeligt opført i 1960’erne i røde tegl. Ved en facaderenovering i starten af 1990’erne blev de beklædt med søstensplader, med detaljer i blåt og grønt. En del byggeskader har ført til en ny renovering, denne gang både indvendigt og udvendigt.

I renoveringen har der været lagt vægt på at lave klassiske huse med moderne udtryk. Samtidig er der arbejdet med at fremtidssikre boligerne ved at åbne planen op, hvor det er muligt, og ved at trække mest muligt lys ind i stue/alrum. De nye boliger har store altaner, og samtidig er antallet af lejemål reduceret fra 270 til 230. Der har været meget arbejde i at efterisolere og til sidst få tilført solpaneler på boligblokkenes tage, for at tilføre energibesparende tiltag.

Projektet er bl.a. et eksempel på god renovering fordi, der har været et godt og udviklende samarbejde mellem de involverede parter. Der er skabt et imødekommende, rummeligt og attraktivt boligområde.

Projektet er desuden et eksempel på god renovering fordi, det sammenkæder det bygningsmæssige og det boligsociale på flere niveauer. Det bygningsmæssige skaber grundlag for en bredere beboersammensætning i kraft af forskellige lejlighedsstørrelser og typer – med og uden tilgængelighed.

Organisering

Boligorganisationen AAB Struer (Afd.17) har stået for renovationen, i tæt samarbejde med Søren Andersen arkitekter som bygherrerådgiver, og Sweco Danmark som totalrådgiver.

Beboerinddragelse

Undervejs i processen har man inddraget beboerne på forskellig vis. Bl.a. har der været lommepengeprojekter for afdelingens unge i forbindelse med projektet. Beboerne har i høj grad taget ejerskab til projektet, der er et eksempel på at det er vigtigt med kvalitetsboliger til alle, også i en landsdel, hvor arbejdsløshed præger manges hverdag. Derfor er det glædeligt at renoveringen ikke kun har ændret på de fysiske omgivelser, men også på de sociale relationer.

Erfaring

De nye teglfacader og materialevalget generelt, er i den grad med til at give hele området et løft. Sammen med ankomstarealerne, der er udformet til at knytte området sammen, tilfører det ny energi til boligområdet. Nye beboertyper flytter ind, en positiv spiral er i gang og allerede nu er området ved at skifte image. Projektet har affødt andre initiativer, der er med til at ændre områdets image. Bl.a. har man valgt en gadenavns- og områdenavnsændring, ligesom man har gennemgået et udviklingsprojekt, med henblik på at optimere de fælles grønne områder.Facts om projektet

Projektadresse

Ådalen 6
7600 Struer

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Sammenlægning,

Boligorganisation

Kontakt

Bygherre: AAB, Struer (Afd.17)

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1962

Antal lejelmål

230

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

230 mio

Byggeperiode

1 januar 2012 - 01 januar 2014

BR

BR2015

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Nedrivning af boligblokke medvirker til øget tryghed i boligafdeling i Frederikshavn, Åbne udearealer og kvarteridentitet skaber tryghed og tilhørsforhold i Vejleåparken,