{{ getBasketItemCount() }}

Fremtidssikrende renovering af Egedalsvænge

Artikel oprettet: 15.12.14

 

Egedalsvænge har gennemgået en omfattende renovering, der har haft fokus på bæredygtighed og energi, samt individualisering og variaton i bebyggelsen.

Projektbeskrivelse

Egedalsvænge i Kokkedal er et boligbyggeri fra 1970érne, der ligesom en del andre byggerier fra samme periode er i ringe byggeteknisk tilstand den dag i dag. Derfor står afdelingen overfor en omfattende renovering, der har fokus på bæredygtighed og energioptimering. Renoveringen inkluderer nye tage og facader, renovering af opgange og gårdmiljø, samt en række miljøvenlige tiltage som solceller og LAR, hvor regnvand genanvendes i afdelingens fælles vaskeri. Formålet med renoveringsprojektet er ligeledes at skabe større variation og liv i og mellem de enkelte blokke ved i høj grad at inddrage beboerne.

Organisering

Byggesagen har været udbudt i hovedentreprise.

Beboerinddragelse

Allerede tilbage i 2011 deltog beboerne i temagrupper og workshops, hvor de var med til at udforme forskellige valgmuligheder til renoveringsprojektet. Beboerne er eksempelvis selv med til at vælge facadeelementer, opgangs-farver, forhaver, vinduer og karnapper til de enkelte boliger. Det resultere i individualisering og variation i bebyggelsen, som skaber øget tryghed.

Erfaring

Beboerne har sat stor pris på at have haft medindflydelse helt tilbage fra udviklingsfasen, da beslutningerne netop kommer til at berøre deres egne boliger. Ligeledes har forløbet med beboerinvolvering været med til at give både arkitekter og 3B stor indsigt i, hvad beboerne ønsker at få ud af projektet, hvilket gør det muligt at opnå en høj grad af tilfredshed. Renoveringen skrider fremad, og de første mange opgange har allerede valgt både forhaver, opgangs-farver og facadeelementer. Ydermere er de første haver klar, så alle beboere kan få en fornemmelse af, hvordan gårdmiljøet kommer til at fremstå. Umiddelbart har man endnu ikke erfaret, at der rent økonomisk burde have været gjort noget anderledes.Facts om projektet

Projektadresse

Egedalsvænge 1
2980 Kokkedal

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal, Klimaskærm, Omdannelse, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Egedalsvænge, Kokkedal
Egedalsvænge 1-73, 2-52
2980 Kokkedal
Region Hovedstaden

Boligtype

Familiebolig, Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1972

Antal lejelmål

630

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

Kr. 320 mil.

Byggeperiode

1 februar 2013 - 04 juni 2014

Relaterede projekter

Renovering af Vapnagaard,