{{ getBasketItemCount() }}

Fremtidens Plejehjem

Artikel oprettet: 13.03.15

 

Det er ikke nemt at spå om fremtiden, men hvis du vil opleve fremtidens plejehjem, skal du blot tage til Nørresundby.

Projektbeskrivelse

Nybyggeriet består af 75 højteknologiske ældreplejeboliger med fantastisk udsigt over Limfjorden, Limfjordsbroen og Aalborg på den anden side. Målet med Fremtidens Plejehjem er at sætte individet i centrum. Plejehjemmet har fokus på de ting der giver tryghed, trivsel, og god pleje. Til at understøtte dette, udnyttes velfærds- og sundhedsteknologien til fulde. Mange af teknologierne i Fremtidens Plejehjem er helt nye og aldrig tidligere afprøvet i Danmark. Fx har alle lejlighederne trykfølsomme gulve, som registrerer hvis en af beboerne falder, og alarmerer personalet. Boligerne er ligeledes indrettet, så det er nemt og hurtigt at komme rundt og få støtte undervejs. Desuden er Fremtidens Plejehjem udstyret med fingreaftryksstyrede døråbninger, trivselsskærme, som informerer om dagens menu, samt gør det nemmere at komme i kontakt med personalet. Fremtidens Plejehjem er udstyret med et skraldesug, som ligner en almindelig affaldsskakt, men som komprimerer og suger affaldet ud i en 12 kubikmeter stor container. Dette sparer tid og forebygger dårlig lugt på gangene. Plejehjemmet har en masse andre faciliteter, som gør livet nemmere og bedre for beboerne og personalet.

Organisering

Udlejning
I forhold til tidsplanen blev byggeriet etapevist afleveret til bygherren Aalborg Kommune, for så vidt angår serviceareal, og Nørresundby Boligselskab. Projektet stod helt færdigt fredag d. 5 april 2014, hvorefter beboerne flyttede ind i to etaper. I januar måned flyttede henholdsvis 30 beboere ind, imens 45 beboere flyttede ind i februar måned. Udlejningen af boligerne har været en god proces.

Rådgivningsforløb
Hele rådgivningsforløbet har været meget fint.

Entrepriseform
Byggeriet er udført som hovedentreprise.

Samarbejde med kommunen
Samarbejdet med kommunen har været udmærket. Der blev undervejs foretaget en række dialogmøder med plan- og byggemedarbejdere.

Udfordringer i forhold til lokalplanen

I forhold til lokalplanen opstod der nogle udfordringer. Disse problemer er blevet løst undervejs.

Aflevering
Byggeriet blev afleveret til tiden og der har ikke været efterfølgende problemer.

Erfaring

Erfaringerne fra Fremtidens Plejehjem har været gode. Beboerne er tilfredse, mens personalet kan afsætte mere tid til disse pga. teknologien, som gør deres arbejde nemmere. Projektet er så stor en succes, at det allerede under byggefasen blev efterspurgt af det kinesiske marked. Boligselskabet har ved udformningen af projektet høstet en masse gode erfaringer, men anser selv den indledende proces, hvor alle idéer bliver lagt frem i forskellige arbejdsgrupper, som mest frugtbar. Kommer idéerne først senere i processen, kan muligheden for at udføre disse gå tabt.Facts om projektet

Projektadresse

Carl Klitgaards Vej 
9400 Nørresundby

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Badeværelse, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal, Installationer, IT-teknologi, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Carl Klitgaardsvej 5
9400 Nørresundby

Boligtype

Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

75

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

75 lejligheder á 79 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

149 mio.

Byggeperiode

1 marts 2012 - 01 januar 2014

BR

BR15

Energiklasse

2015

BBR

7000 kvm

Relaterede projekter

Fasanstiens nye facader,