{{ getBasketItemCount() }}

Fra vuggestue til penthouse-boliger

Artikel oprettet: 14.06.11

 

Omdannelse af tidligere vuggestue til fire lækre og energivenlige tagboliger på Høffdingsvej i Valby

Projektbeskrivelse

For at undgå lejetab har boligafdelingen valgt at lægge en nedlagt institution på 3. sal sammen med lejligheder på 2. sal. Resultatet er store og originale familieboliger på 120 og 130 m2 i to plan. Desuden er der gennemført en udvendig facadeisolering (helt ned til stueplan) samt udskiftning af vinduer. Facadeisoleringen, som forventes at skabe en 20 % varmebesparelse, består af en sandwichkonstruktion af stål og 23 cm isolering med præfabrikeret stålelementer yderst af typen Corten-stål. Stålbeklædningen ruster helt efter hensigten, så den fremstår kobberrød og skaber dermed et markant, arkitektonisk element.

Organisering

Der er tale om en hovedentreprise, som bygherren har valgt for kun at have én entreprenør at samarbejde med.

Beboerinddragelse

Det er primært afdelingsbestyrelsen, som har været involveret i byggesagens planlægning. Efter godkendelse af beboerne på afdelingsmødet har der været mulighed for forskellige tilvalg (altan, fransk altan og karnap), hvilket dog kun én husstand har benyttet sig af.

Erfaring

Slutresultatet er blevet flot og med en god kvalitet. Alle de nye penthouse-boliger er i dag udlejet trods en for området relativ høj husleje (11.500 kr. + forbrug for 120 m2). Hermed er det lykkedes at eliminere et ellers belastende lejetab for afdelingen og tilføre nye kvaliteter. Det har dog samtidig været en hård byggeproces, som har været lærerig for alle. Det skyldtes ikke mindst, at byggesagen blev undervurderet økonomisk, hvilket har haft konsekvens for alle byggeparter. Projektet har fået tilskud fra Københavns Kommune, og boligorganisationen har ydet væsentlig støtte. Endvidere er der anvendt trækningsret. For at vinde tid udbød bygherre entreprisen under projektering. Set i bagklogskabens lys skulle man nok ikke have gjort dette, da der undervejs viste sig uventede vanskeligheder rent byggeteknisk som følge af det oprindelige byggeris dårlige kvalitet.Facts om projektet

Projektadresse

Høffdingsvej 7
2500 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm, Omdannelse,

Boligorganisation

Kontakt

René Wulf Holm
Boligforeningen 3B
Tlf.: 33186265
Email: rwh@3b.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1940

Antal lejelmål

390

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

7.500.000

Byggeperiode

3 august 2009 - 01 marts 2011