{{ getBasketItemCount() }}

Fra ghettoliste til prisvinder

Artikel oprettet: 21.03.19

 

Grønnedalsparken har i mange år været et klassisk eksempel på et alment boligbyggeri fra 70’erne. Det var på tide med en opfrisker - og den opfrisker hev priser med hjem.

Projektbeskrivelse

For mange i lokalbefolkningen var Grønnedalsparken blevet et sted, der føltes bedaget og utrygt. Området var desværre også havnet på listen over særligt udsatte områder i 2013. Kombineret med boligområdets store størrelse var det derfor essentielt at skabe en gennemgående helhedsplan for områdets udvikling. Dette resulterede i en ambitiøs helhedsplan, der ikke blot stod for at renovere 390 boliger, men også ændre den generelle opfattelse af Grønnedalsparken.

De 390 boliger er fordelt på både etageblokke samt 2-etagers rækkehuse. Renoveringen har omfattet alt fra facade, tag og indgangspartier. Indeni boligerne er der desuden renoveret badeværelser, og alle har fået en ny altan såvel som ventilationsanlæg. Flere af byggeriets 1-værelseslejligheder er blevet nedlagt, hvilket har været med til at skabe plads til flere børnefamilier. Ændringen i beboersammensætningen er også noget, der bidrager til trygheden.

Noget, som beboerne selv gennem årene har påpeget, har været manglen på en elevator i opgangene med tre-fire etager. Dette har særligt været et problem for de ældre beboere, da de grundet den mindskede tilgængelighed har været nødsaget til at flytte, når de har oplevet nedsat mobilitet. Dette er der blevet højde for i renoveringen, som derfor inkluderer elevator i etagebyggerierne. Med yderligere tanke på tilgængelighed, er der blevet foretaget mindre ombygninger i lejlighederne. Desuden bliver betonfacaden erstattet af glasfacader kombineret med murværk, hvilket åbner op og giver mere lys på trapper og reposer.

Udearealerne har også gennemgået en større forvandling. Her har fokus netop ligget på, at Grønnedalsparken skal blive et inspirerende og trygt område at færdes i. Der er etableret små oaser mellem blokkene, komplet med masser af muligheder for udendørsaktiviteter, der skal gøre boligområdet langt mere levende. Renoveringen har i høj grad åbnet op for afdelingen, der nu fremstår lys og inviterende.

Organisering

Bygherren bag projektet er Skanderborg Andelsboligforening, og Jørgen Friis Poulsen har stået for totalentreprise. ERIK arkitekter (tidligere KPF), Archinet og RUBOW arkitekter (tidligere Kontur) har været arkitekter, Oluf Jørgensen ingeniør, mens ByMUNCH har været landskabsarkitekt.

Renoveringen har været ambitiøs, og det har derfor været nødvendigt, at projektets forskellige parter har arbejdet tæt sammen. Den gennemgående kommunikation startede allerede for projektets reelle opstart, hvor der blev inviteret til informationsmøde, så at alle parter havde fuld forståelse for projektets fremgang.

Erfaring

Grønnedalsparken var før renoveringen kendetegnet af nedslidte facader med mørke opgange. Efter renoveringen er byggeriet radikalt forandret. I dag nyder bygningerne godt af naturligt lys, der skinner ind gennem glaspartierne i facaden. Disse er desuden farvemæssigt bearbejdet i samarbejde med en grafiker, hvilket giver ekstra variation i udtrykket. Omvendt vil glaspartierne også være med til at oplyse området udenfor i nattetimerne og derved være med til at gøre området tryggere.

Desuden har den nye tagkonstruktion sammen med en ny klimaskærm været med til at eliminere kuldebroer, der tidligere havde været et stort problem. Dette har resulteret i et sundere og mere miljøvenligt byggeri.

For Skanderborg Andelsboligforening har renoveringen været med til at højne ikke blot områdets værdi, men også hele dets overordnede udtryk. Overordnet set er Grønnedalsparken som følge af renoveringen blevet lang tryggere og mere miljørigtigt.

I 2018 vandt projektet også Skanderborgs arkitekturpris. 

Bedømmelsesudvalget skriver: ”Udeområder og omgivelser er blevet bearbejdet med fokus på at give muligheder for udeaktiviteter, og på at folk skal kunne færdes trygt i området … Alt dette har givet beboerne i hele ’bydelen’ en stolthedsfølelse, som man ikke kan vurdere højt nok. Med det nyrenoverede område og de opgraderede lejligheder, er området flyttet fra at være på ghettolisten til at være et område, hvor der er venteliste på at få en lejlighed.”Facts om projektet

Projektadresse

N F S Grundtvigs Vej 50
8660 Skanderborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Klimaskærm, Tilgængelighed, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Blandet

Antal lejelmål

390

Byggepartnere

Byggeperiode

1 januar 2014 - 01 januar 2017

Energiklasse

BR10