{{ getBasketItemCount() }}

Fra cementindustri til ungdomsboliger i ny urban bydel

Artikel oprettet: 18.03.15

 

Eternitten er en ny bydel i Aalborg, der tidligere har huset Dansk Eternit Fabrik. Det transformerede område tilbyder bl.a. nye, flotte ungdomsboliger i Henius House

Projektbeskrivelse

Himmerland Boligforening har opført Henius House, som består af 240 ungdomsboliger fordelt i to bygninger på fire etager. Bygningerne er placeret på en måde, som sikrer bedst muligt lysindfald og udsigt over omgivelserne. Fællesfaciliteter er der masser af. Disse består bl.a. af et boldbur på taget med tilhørende sportsbar, tagterrasser, studielounges og fælleslokaler. Fællesfunktionerne synliggøres med farver og grafik, som understreger deres betydning for bebyggelsen. Byggeriet fremstår som en moderne ungdomsboligbebyggelse med fokus på det sociale fællesskab. Ungdomsboligerne er fleksible i deres konstruktion, da man vil sikre optimale muligheder for fremtidige ændringer i lejlighedernes indretning. Dette kunne eksempelvis være ved, at lægge to ungdomsboliger sammen til en familiebolig.

I Henius House er der taget udgangspunkt i arkitekturen på den store industrigrund og det omgivende areal, som er formet gennem årtiers råstofudvikling. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved brugen af betonelementer brudt af knopskydninger, som er et kendetegn for bygningerne på eternitfabrikkens grund.

Byggeriet har vundet to priser: Aalborg Kommunes arkitekturpris 2014 og Betonelement Prisen 2015.

Organisering

Udlejning
Udlejningen af afdelingen er forløbet planmæssigt, i og med at byggeriet var komplet udlejet 1. september 2013. En forklaring på dette kunne bl.a. være bygningens meget attraktive beliggenhed samt gode udnyttelse af arealer. Et yderligere plus er at fællesfaciliteterne i bygningen virker meget vellykkede.

Rådgivningsforløb
Projektet er udført som en totalentreprise, hvilket har fungeret rigtig godt. Rådgivningen er forløbet fuldstændig problemfrit, og samarbejdet imellem byggepartnerne er gået godt.

Udfordringer i forhold til lokalplanen
Oprindeligt var arealet, hvor ungdomsboligerne ligger, udlagt til erhverv i lokalplanen. Aalborg Kommune har derfor opdelt Eternitten op i nogle planområder. Området hvor Henius House ligger, er det første man gik i gang med. Eftersom der ikke var interesse for at opføre erhverv, har man givet dispensation til boligbyggeri på grunden. Boligforeningen har under denne proces haft et rigtig godt samarbejde med kommunen.

Aflevering
Byggeriet blev afleveret til tiden, og resultatet levede op til Himmerland Boligforenings forventninger. Der har dog efterfølgende været problemer med lyddæmpning af boldbanen, som ligger på taget.

Erfaring

Byggeriet opfylder Himmerland Boligforenings forventninger til kvalitet, arkitektur samt tidsplan. Mangeludbedringer har været til boligforeningens fulde tilfredshed.

Boligforeningen har gjort sig den erfaring, at det giver bedst mening at overlade organiseringen af fællesarealer og rum til beboerne. På den måde vil beboerne selv kunne forme fællesarealerne til den atmosfære, de selv mener skaber et godt socialt liv.Facts om projektet

Projektadresse

Ditlev Bergs Vej 
9000 Aalborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal, Omdannelse, Tagterasse,

Boligorganisation

Kontakt

Claus Bjørton
clb@abhim.dk
96315223

Boligtype

Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

240

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

240 lejligheder á 50 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

265 mio.

Byggeperiode

5 januar 2012 - 07 marts 2013

1 års tilsynsrapport

Download

BR

BR15

Energiklasse

Lavenergiklasse 2015

BBR

12.000 m2