{{ getBasketItemCount() }}

Forvandling i Skjern - fra not til hot

Artikel oprettet: 29.05.19

 

En nedslidt blokbebyggelse med store bygningsmæssige problematikker har gennemgået en forvandling, så det nu er moderne boliger, der skaber glæde i den vestjyske by.

Projektbeskrivelse

Afdeling 81 led oprindeligt under en meget høj fraflytningsprocent samt et mindre godt ry i lokalmiljøet, der gjorde det svært at tiltrække nye beboere. Bebyggelsen havde store bygningsmæssige problematikker, såsom nedbrud i ydervægges mursten, en nedbrudt klimaskærm og fugtproblemer. 

Med støtte fra Landsbyggefonden har bygherre og rådgivere arbejdet på at skabe en velfungerende afdeling. Renoveringen har på mange måder redefineret hele boligområdets udseende og dynamik. Vaskehuset er f.eks. blevet omdannet til et generationshus, der har skabt fællesfaciliteter og gæstehus for afdelingens beboere. Med en helt ny klimaskærm, et nyt tidssvarende arkitektonisk udtryk, samt en fuldstændig ændret planløsning, fremstår boligerne nu moderne og funktionelle.

Der er også opbygget helt ny murstensformur.  Hvor det tidligere var umuligt at have tændte stearinlys i vinduerne p.g.a. træk, er det i dag et moderne og tidssvarende ventilationssystem, der sørger for udskiftningen af luft i de gennemlyste lejligheder. Lejlighederne har desuden fået store altaner, og udearealerne er omdannet til grønne oaser med borde og bænke, der danner rammen om det tilfældige møde.

Renoveringen har sikret at boligerne og bygningerne lever op til nutidens energikrav og bæredygtighed, ikke kun miljø- og energimæssigt, men også i form af det nye fælleshus og en opdateret beboerskare, der har sikret en større social bæredygtighed.

Organisering

Bygherre: Bomidtvest, Ikast

Bygherrerådgiver: Kuben Management

Arkitekt: H. Lindquist arkitekter

Totalentreprenør: Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Ingeniør: Grue og Kirkgaard A/S

Beboerinddragelse

Beboerne har ikke haft direkte indflydelse på renoveringen. Genhusning har været nødvendigt i løbet af processen. 

Erfaring

Samarbejdet mellem afdeling 81's bestyrelse, administrationen i Bomidtvest, rådgivere og totalentreprenør har vist, hvordan et man kan overkomme meget besværlige bygningsmæssige forhold og ende med et velfungerende samarbejde. Renoveringens økonomi har været stram, men den er holdt, og der er samtidigt skabt en værdiforøgelse for alle brugere og interessenter. 

De nye forhold og faciliteter har givet et massivt løft til afdelingen, til glæde for alle brugere - beboerne, medarbejderne og naboerne. Beboerdemokratiet er styrket ved, at det tidligere vaskehus er ombygget til et multifunktionelt beboerhus, så beboerne nu har et sted at mødes til dialog på tværs.

Beboerne i afdeling 81 er blevet stolte af at bo i afdelingen, og den høje fraflytningsprocent er blevet vendt til en venteliste. Kort sagt er afdelingen simpelthen blevet ændret fra not til hot.

Læs mere om transformationen fra vaskehus til generationshus på Sociale Renoveringer.Facts om projektet

Projektadresse

Klokkebjergevej 48
6900 Skjern

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1950

Antal lejelmål

93

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

82 mio. kr.

Byggeperiode

23 april 2014 - 17 november 2016