{{ getBasketItemCount() }}

Forbedring af altaner i Gyldenrisparken

Artikel oprettet: 12.01.12

 

Et væsentligt element i fremtidssikringen af Gyldenrisparken er forbedringerne af de nye, større altaner.

Projektbeskrivelse

Gyldenrisparken på Amager er opført som elementbyggeri med standardiserede betonelementer. De senere år har bebyggelsen lidt af tiltagende betonskader, og de gamle altaner gav problemer med kuldebroer og skimmelsvamp indendørs. Opretningen af disse byggetekniske forhold samt en forbedring af bebyggelsens visuelle kvaliteter har været udgangspunktet for renoveringen. De oprindelige, smalle betonaltaner, som det knap var muligt at møblere, er revet ned og erstattet af en halv meter større, mere funktionelle altaner. De nye altaner er opført med transparente brystninger i materet glas og galvaniseret stål.

Organisering

Grundet byggesagens omfang, der udover renovering af afdelingen også indbefattede et plejehjem og en børneinstitution, organiserede alle involverede parter sig indledningsvist i en stor styregruppe. I alt 20 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, Landsbyggefonden og de relevante kommunale forvaltninger indgik i styregruppen.

Beboerinddragelse

De fysiske forbedringer af Gyldenrisparken er foregået i samarbejde med en boligsocial helhedsplan med fokus på socialt udsatte beboere og på at sikre fællesskabet i afdelingen gennem hele forløbet. Renoveringen har krævet en stor opsøgende indsats, og dette arbejde er senere hen blevet brugt med henblik på deltagelse i andre aktiviteter som f.eks. højskole-ophold og singlemadklub.

Erfaring

Forbedringerne af altanerne er, ligesom resten af renoveringen, sket med udgangspunkt i bebyggelsens oprindelige arkitektur. I kombination med facaderenoveringen i fiberbeton har Gyldenrisparken i dag fået et markant oplevelsesmæssigt løft uden at have mistet sine karakteristiske bygningskulturelle kvaliteter. De nye glasbrystninger i altanerne har været med til at forbedre dagslysforholdene markant i boligerne samtidig med, at de begrænser indblikket til altanen. Altanfacaderne er ikke blevet totalt glasinddækket, men beboerne har mulighed for individuelt at tilvælge denne mulighed. Finansieringen af altanerne er sket dels gennem Landsbyggefonden (udbedringer af byggeskader) og dels over huslejen (udvidelsen af altanerne). Én af de vigtigste erfaringer fra renoveringen af Gyldenrisparken er organisatorisk. Det tidlige samarbejde mellem alle involverede parter i en stor styregruppe har haft en meget positiv indvirkning på arbejdsprocessen (renoveringen har også omfattet et nyt plejehjem og børneinstitution). Alle parter har hele tiden været engagerede i sagens forløb og det overordnede formål. I særlig grad har kommunen deltaget aktivt i forløbet.Facts om projektet

Projektadresse

Amagerbrogade 
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Carsten Bai
Lejerbo
Tlf.: 38121268
Email: cba@lejerbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1964

Antal lejelmål

504

Byggepartnere

Byggeperiode

1 juni 2008 - 01 november 2011

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Facaderenovering med fiberbeton,