{{ getBasketItemCount() }}

Fælleshus i Sydjyllandsplanen

Artikel oprettet: 22.11.11

 

Med det nye aktivitetshus Aksen har beboerne i Kløver- og Hvedemarken i Sønderborg fået et ordenligt sted at mødes eller selv afholde arrangementer.

Projektbeskrivelse

Det store fællesrum i Aksen kan rumme omkring hundrede mennesker, og kan med en skydedør også opdeles til to mindre og mere intime rum, hvis selskabet er knapt så stort. Huset er centralt placeret i området og er opført i de samme gule teglsten, som resten af bebyggelsen for nylig er blevet iklædt. Foruden fælleslokalet rummer huset også personalefaciliteter for afdelingens viceværter, der førhen havde til huse i afdelingens kælderetage. På den måde er viceværterne blevet langt mere synlige og tilgængelige for beboerne – ikke mindst for beboere med gangbesvær.

Organisering

Den samlede byggesag blev udbudt i totalentreprise. Inden da havde SALUS Boligadministration og Sønderborg Andelsboligforening lagt sig fast på nogle forholdsvist faste kravspecifikationer. På den måde blev det muligt at spare en del på rådgivningsdelen og derfor kun at gå ud i én EU-udbudsrunde.

Beboerinddragelse

Byggeudvalget med medlemmer fra afdelingsbestyrelsen har spillet en central rolle i forhold til beboerdemokratiet. Bl.a. har de forestået håndteringen af de individuelle beboervalg i lejlighedsrenoveringen, som f.eks. fliser og farver. De har haft samtlige beboere indkaldt til et møde omkring disse valg, og har opsamlet ønskerne og videreekspederet disse til administrationen.

Erfaring

3 år efter opførelsen af det nye fælleshus i Kløver- og Hvedemarken er gulvlakken ridset og brugssporene tydelige – og det er et rigtigt godt tegn. Afdelingsbestyrelsen spiller en afgørende rolle i den flittige brug af det kombinerede fælles- og driftshus: Når en beboer ønsker at anvende fælleshuset udleverer afdelingsbestyrelsen en chip, som giver adgang til fælleshuset i det pågældende tidsrum. Og for at undgå kontanter på bordet, foregår betalingen over huslejen.Facts om projektet

Projektadresse

Kløvermarken 5
6400 Sønderborg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Opholdsareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Baun Madsen
SALUS
Tlf.: 73456500
Email: bbm@salus-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

438

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

6.120.000,00

Byggeperiode

1 februar 2008 - 01 august 2008

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Skalmuring af Sydjyllandsplanen,