{{ getBasketItemCount() }}

Facadetilbygning på 50er bebyggelse i Haderslev

Artikel oprettet: 05.05.11

 

Med en ny facadetilbygning er opnået lyse og rummelige lejligheder på boligblok fra 1954 på Thrigesvej i Haderslev.

Projektbeskrivelse

De fireblokke på Thrigesvej har tidligere været præget af ensformighed, både hvad angår den ældre beboergruppe, lejlighedernes udformning samt det arkitektoniske udtryk udadtil. Den nye tilbygning er en del af HABs strategi for at imødegå begyndende udlejningsproblemer. Tilbygningen er opsat på den havevendte facade på bygning 4 og udvider boligarealet i disse lejligheder med 2 1/2 meter. Den tidligere meget homogene facade med vandrette vinduesbånd har fået et mere varieret udtryk, mens de karakteristiske gule teglsten er bevaret. For at styrke kontakten mellem bolig og have er det nye facadelag udformet med store, forskudte vinduespartier, der optimerer lysindfaldet betragteligt.

Organisering

Renoveringen er udpeget af Landsbyggefonden som et demonstrationsprojekt og er blevet organiseret som fagentreprise. Det er kun bygning 4, som er blevet omfattende renoveret, mens de tre andre blokke har fået nye badeværelser, tag og vinduer. I organisationsplanen er gjort meget ud af at sætte Beboermødet over f.eks. kommunen og LBF for på den måde at sende et signal om, hvem der betyder mest.

Beboerinddragelse

På baggrund af interesseområder blev beboerne delt op i fire temagrupper, som mødtes tre gange undervejs i processen til en dialog med rådgiverne. Dertil har der været holdt mange beboermøder op til vedtagelsen af projektet i juni 2006. Flere af beboerne i arbejdsgrupperne har fungeret som ambassadører ved at udbrede kendskab og opbakning til projektet.

Erfaring

Indledningsvist havde arkitekten en vision om, at multirumskonstruktionen skulle udføres i glas for at optimere lysindfaldet. Men beboerne brød sig ikke om den form for eksponering og følte, at de udenbys rådgivere ikke var lydhøre over for deres præferencer. Dette gav anledning til en del uoverensstemmelser mellem rådgivere og beboere. Fagentreprisen har krævet meget tid og mange ressourcer fra bygherreside, og det vil til en anden gang overvejes at anvende storentreprise eller totalentreprise. HAB havde indledningsvist et ønske om at isolere op til dagens standarder. Men da den eksisterende bygningskrop egentlig ikke fejler noget, har man i stedet foretaget efterisolering af hulmuren og andre teknisk mulige steder. Efter færdiggørelse af byggeriet har der været visse problemer med den arkitektoniske og håndværksmæssige kvalitet, ligesom der har manglet opfølgende tilsyn. Dette har ledt til en del uventede ekstraomkostninger på lappeløsninger og merarbejde. Landsbyggefonden har ydet støttede lån til moderniseringen af Thrigesvej for i alt 24 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. kr. har været øremærket påbygningen af multirumskonstruktionen på bygning 4.Facts om projektet

Projektadresse

Thrigesvej 14
6100 Haderslev

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm, Lys,

Boligorganisation

Kontakt

Morten Michael Mathiasen
Haderslev Andels Boligforening
Tlf.: 73221113
Email: mmm@hab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

48

Byggepartnere

Byggeperiode

1 maj 2009 - 01 januar 2011

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Slotsvænget i Slagelse,