{{ getBasketItemCount() }}

Facaderenovering medvirker til at give afdelings image et løft

Artikel oprettet: 16.12.14

 

I Boligforeningen P.M. har en ny facade ændret udtrykket i afd. 11 og været med til at ændre boligafdelingens image udadtil.

Projektbeskrivelse

I afd. 11 i Boligforeningen P.M. kæmpede man fra slutningen af 2003 med dårligt image og tomme boliger. Op mod 100 lejligheder stod tomme, da tomgangen var størst. For at gøre op med afdelingens dårlige image, igangsatte boligselskabet en helhedsplan, herunder en totalrenovering af facaden. De førhen flade tage er erstattet af nye valmede tage. Flere opgange er revet ned og alle endegavle har fået vinduer. Alle lejligheder har fået altan, og eksisterende indvendige altaner er erstattet af udvendige. Facaden er udvendigt isoleret, og den førhen røde murstensfacade er erstattet af mørkegrå skærmtegl. Over indgangene og på endegavlene er lyse pudsede felter med til at bryde den mørke flade.

Organisering

Den samlede helhedsrenoveringen kom i udbud hos 6 hovedentreprenører, hvoraf et forslag blev udvalgt. Byggesagen er organiseret som totalentreprise.

Beboerinddragelse

I første omgang kom beslutningen om helhedsrenovering til afstemning hos beboerne i afdelingen og blev mødt med stor opbakning. En workshop omkring beboernes ønsker og ideer til afdelingens gårdarealer, dannede efterfølgende grundlag for forslag fra 6 forskellige hovedentreprenører, hvoraf det ene blev valgt ud af afdelingsbestyrelsen. Det udvalgte forslag dækker den samlede helhedsrenovering.

Erfaring

Afdelingen havde været plaget af graffiti og da facaderne skulle renoveres, valgte man de mærkegrå skærmtegl ud fra den betragtning, at den nye facade skulle være let at rengøre. Beboerne er generelt meget tilfredse og positive overfor det nye facadeudtryk. Der bliver især sat pris på de nye store altaner. De nye vinduer for endegavlene har givet større udsyn over afdelingen og dermed færre skjulte kroge. Dette har været medvirkende til større tryghed i området. Renoveringen er gået planmæssigt og holder sig inden for budgettet.Facts om projektet

Projektadresse

Knudsgade 
9700 Brønderslev

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Klimaskærm, Nedrivning, Tryghed,

Boligorganisation

Kontakt

Anna Marie Nielsen
Boligforeningen P.M.
Tlf.: 98 82 12 34
Email: amn@bolig-pm.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

264

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 7.000.000

Byggeperiode

1 november 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Medinddragelse i Melfarparken, Ny organisering af gårdarealer skaber større sammenhæng i afdeling,