{{ getBasketItemCount() }}

Facaderenovering med fleksibelt altansystem

Artikel oprettet: 06.07.11

 

Urbanplanens facader har fået et stort løft, der samtidig giver varmebesparelse og mulighed for individuelt tilvalg af altan.

Projektbeskrivelse

Med udgangspunkt i en byggeskade (defekte eternit-plader) har Urbanplanens facader gennemgået en tiltrængt forvandling. Der er etableret nye lette facadepartier af træ og ekstraisolering samt udskiftning af vinduer. I de nye facader ligger der skinner, som gør det nemt at ’klikke’ altaner på efter individuelt beboervalg. I forbindelse med projektet har beboerne desuden haft et stort tilvalgskatalog med mange muligheder. Ved hjælp af facadeprojektet har man meget bevidst arbejdet med at skabe arkitektonisk variation og identitet i boligområdet. Projektet indgår som centralt element i en stor helhedsplan, der er støttet af Landsbyggefonden.

Organisering

Partnering. Bygherren ønskede et meget tæt samarbejde med entreprenør og rådgivere samtidig med at man gerne ville konvertere rationaliseringspotentialet til en gevinst for byggeriet. Købehavns Kommune blev inddraget tidligt i processen og samarbejdet var tæt, hvilket bl.a. gav mulighed for at kunne udvikle facaderenoveringen sammen med leveranceteamet undervejs.

Beboerinddragelse

Med overskriften ’Beboerdemokrati uden grænser’ blev der fra bygherrens side ønsket maksimale frihedsgrader til beboernes medvirken. Det indbefattede store indsatser på områder som fx en flerdages beboerworkshop samt efterfølgende arbejdsgrupper. Idéen var grundlæggende, at det er dem, som bor i området, der er de bedste til at formulere ønsker og behov - og således skabe værdi i byggesagen.

Erfaring

Først og fremmest er resultat blevet vellykket og tilvalgskataloget har været en stor succes. Bygherrens vurdering er, at kvaliteten generelt er i orden og det til en fornuftig penge. Facaderenoveringen har kostet 350 mio. kr. ud af en samlet anlægssum på 650 mio. kr. Beboerundersøgelser viser, at beboerne er glade for resultatet, selvom der også har været klager undervejs. Via den udstrakte beboerproces er der skabt ejerskab og ofte bedre løsninger, men beboerinvolveringen har også givet skuffelser til nogle. Samarbejdsformen har generelt fungeret og skabt en god dialog, om end den har kostet penge og tid. Det er lykkedes at give entreprenøren et medansvar, men samtidig må det konstateres, at rådgiverne er blevet klemt, og det har været svært at fastholde det indbyrdes engagement. Et fælles byggekontor for projektet gav således ikke den forventede dynamik. Den tidlige inddragelse af kommunen har skabt forudsætningen for et konstruktivt samarbejde. Selvom byggesagen overordnet har levet op til forventningerne, har det for bygherren været tungt at gennemføre projektet over så mange år. Overvejelserne går derfor på, om man fremover bør dele en så stor byggesag op i mindre bider.Facts om projektet

Projektadresse

Hjulmagerstien 
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Carsten Dybkjær
Boligforeningen 3B
Tlf.: 33186229
Email: cdy@3b.dk

Boligtype

Familiebolig, Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

2350

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

355.000.000

Byggeperiode

1 maj 2007 - 01 november 2010

Del af større renovering

Ja