{{ getBasketItemCount() }}

Facaderenovering med fiberbeton

Artikel oprettet: 12.01.12

 

I renoveringen af betonbebyggelsen Gyldenrisparken på Amager er valgt en utraditionel løsning med facadeelementer i fiberbeton.

Projektbeskrivelse

Bebyggelsen fra 1964 er opført med standardiserede betonelementer og flade tage beklædt med tagpap. Som så mange andre betonbyggerier fra den tid har bygningerne de senere år været plaget af betonskader på facader, altaner og altangange. Men fremfor en løsning med pladebeklædning, skalmur eller aluminium, har man i renoveringen af Gyldenrisparken valgt at bevare betonhuset. Facaderne er blevet efterisoleret med 200 mm isolering (før 100 mm) og beklædt med fiberbeton med riller i en råhvid nuance. Nye vinduespartier på indgangspartier og gavle er udformet som karnapper, der stikker en smule ud fra facaden i et vilkårligt mønster og på den måde skaber dybde og variation i bygningernes udtryk.

Organisering

Grundet byggesagens omfang, der udover renovering af afdelingen også indbefattede et plejehjem og en børneinstitution, organiserede alle involverede parter sig indledningsvist i en stor styregruppe. I alt 20 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, Landsbyggefonden og de relevante kommunale forvaltninger indgik i styregruppen.

Beboerinddragelse

De fysiske forbedringer af Gyldenrisparken er foregået i samarbejde med en boligsocial helhedsplan med fokus på socialt udsatte beboere og på at sikre fællesskabet i afdelingen gennem hele forløbet. Renoveringen har krævet en stor opsøgende indsats, og dette arbejde er senere hen blevet brugt med henblik på deltagelse i andre aktiviteter som f.eks. højskole-ophold og singlemadklub.

Erfaring

Renoveringen er foretaget ud fra et ønske om at bevare husets overordnede arkitektur og betragtes som et eksempel på, hvordan basale arkitektoniske forbedringer på markant vis kan løfte en bebyggelse. De lyse fiberbetonelementer ruster ikke, men deres vandrette profilering kræver løbende vedligeholdelse fremover for at bevare det nuværende udseende. Også de nye altaner med transparente brystninger bidrager til, at bebyggelsen fremstår mere let, levende og udadvendt end inden renoveringen. De fremskudte vindueskarnapper forbedrer dagslysforholdene i de bagvedliggende boliger, og på gavlene, der førhen var helt blanke, har de etableret udsyn til førhen afsondrede områder i bebyggelsen. Der har fra arkitekternes side været en klar holdning til, hvad der kunne sættes til diskussion blandt beboerne. Beboerne har f.eks. været med til at bestemme karnappernes dybde men ikke deres placering på facaderne. Af samme grund er glaskarnapperne på gavlene ikke betalt af de pågældende lejligheder, men derimod indregnet i den samlede renovering. For beboerne betyder renoveringen en huslejestigning på 15 %, som forventes nogenlunde at blive modsvaret af besparelser på varmeregningen.Facts om projektet

Projektadresse

Amagerbrogade 
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning, Bygning & Bolig, Karnap, Klimaskærm, Tryghed, Udeareal,

Boligorganisation

Kontakt

Carsten Bai
Lejerbo
Tlf.: 38121268
Email: cba@lejerbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1964

Antal lejelmål

504

Byggepartnere

Byggeperiode

1 juni 2008 - 01 november 2011

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Forbedring af altaner i Gyldenrisparken, Medinddragelse i Melfarparken,