{{ getBasketItemCount() }}

Facaderenovering af gårdhavehuse i Ballerup

Artikel oprettet: 09.09.11

 

En tiltrængt facaderenovering af Lundegården II i Ballerup er udført ved at opføre en skalmur uden på de eksisterende betonelementer.

Projektbeskrivelse

Lundegården II er et fint eksempel på dansk tæt-lav byggeri fra 1970'erne, men de karakteristiske gårdhavehuse i Ballerup havde i nogen tid døjet med kuldebroer og højt varmeforbrug. Byggesagen startede som opfølgning på den store renovering af Lundegården I, hvor 628 gårdhavehuse blev revet ned og genopført på grund af omfattende skimmelvækst. Udover en facaderenovering af de tunge facader indeholder renoveringen af Lundegården II også efterisolering af sokkel og udlægning af nye omfangsdræn, udlægning af membran i krybekældre og en renovering af de lette facader.

Organisering

Hovedentreprise. Bygherren ønskede et meget tæt samarbejde med sine rådgivere, og at de førte en tæt styring i udførelsesperioden. Som følge af en grundig egenskabsanalyse, hvor materialevalg, levetider, totaløkonomi, drift og bygbarhed blev vurderet, blev løsningen på udførelse af facaderenoveringen godkendt udført som en merisolering afsluttet med en skalmur.

Beboerinddragelse

Udover valg af kendte byggetekniske løsninger er der blevet arbejdet meget med beboerinvolvering og dialog med den nedsatte følgegruppe. Udvikling af beboervarslinger og beboerinformationer i en stor renoveringssag er i byggesagens faser udviklet parallelt i administrationen, og har været med til at danne grundlag for KABs paradigme for samarbejdet med følgegrupper og varsling/information.

Erfaring

Resultatet af facaderenoveringen er udover en flot arkitektonisk og byggeteknisk god løsning også et bevis på godt håndværk. Inden renoveringen havde bebyggelsen kommunens højeste varmeforbrug, hvilket er faldet markant efter renoveringen. Den førhen ret lukkede adgangsfacade er blevet bearbejdet for at skabe større kontaktmuligheder og øget liv i bebyggelsen: vinduer er blevet monteret i de lukkede facader ud mod gangstrøgene, og der er opført større skure med mulighed for ophold. Beboerne har ligeledes værdsat muligheden for at foretage individuelle tilvalg i forbindelse med renoveringen. Alt i alt har boligselskabet, beboerne og administrationen oplevet en god og enkel byggesag med god dialog, og hvor alle involverede parter har ageret professionelt og med rettidig omhu. Både kvalitet, pris og tid er blevet overholdt.Facts om projektet

Projektadresse

Hundens Kvarter 
2750 Ballerup

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Vibeke Gravlund
KAB
Tlf.: 33631284
Email: vib@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1974

Antal lejelmål

117

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

33.5 mio

Byggeperiode

1 marts 2006 - 01 marts 2007

Del af større renovering

Ja