{{ getBasketItemCount() }}

Et bedre ry i Ryhaven

Artikel oprettet: 05.01.18

 

Boligerne i Ryhaven trængte til en gennemgribende modernisering, og gennemgik derfor en omfattende nedrenovering, som stod færdigt i november 2017.

Projektbeskrivelse

Ryhaven i Aarhus V gennemgik i løbet af 2017 en af Danmarks første nedrenoveringer – en renovering, hvor gamle, slidte, fugtige huse blev revet ned til soklen, og nye, moderne, klimavenlige huse blev bygget op på samme fundament. Boligerne stod færdige i november 2017.

124 boliger som tidligere var sundhedsskadelige at bo i, lever nu op til lavenergiklasse 2020-kravene. I afdelingen er der opført et nyt fælleshus, 50 nye ungdomsboliger, og derudover to nye gæsteværelser. Renoveringen blev udført med præfabrikeret modulbyggeri – på den måde kunne genhusningstiden for beboerne gøres kort.

I afdelingen valgte man at arbejde med en nedrenovering, da det ville kræve en omfattende renovering at gøre boligerne up-to-date. Skulle man i Ryhaven have renoveret de eksisterende huse, havde det været en endnu længere renoveringsproces, som dermed havde betydet længere genhusningstid for beboerne.

Ryhaven ligger på grænsen mellem Hasle og Åbyhøj, og de nærmeste naboer er gamle murermestervillaer. Ryhaven skiller sig nu positivt ud ved også at være af arkitektonisk god kvalitet, men som rækkehuse i ét plan med flot klinkebelægning og softwood, som giver afdelingen et harmonisk udtryk. 

Organisering

Bygherre

Østjysk Bolig

Totalentreprenør

Scandi Byg a/s

Arkitekt

RAVN Arkitektur

Beboerinddragelse

Samarbejdet med beboerne har igennem renoveringen været rigtig godt – formentlig pga. den store kommunikationsindsats, der har været under hele processen, med informationsmøder, byggeudvalg og infoblade. Beboerne er i høj grad blevet både informeret grundigt og har haft en stor indflydelse på, hvordan husene er kommet til at se ud – både det udvendige udtryk og den indvendige indretning.

Beboerne fortæller, at de er meget glade for deres nye huse. Der er brugt gode materialer både ude og inde, og de er især glade for, at de har haft stor medbestemmelse i forhold til rumfordeling, antallet af værelser, terrassestørrelse, skurstørrelse osv. 

Virksomheden GETTO var ansvarlig for hele beboerprocessen, hvor de klarede inddragelse, kommunikation og genhusning fra start til slut. 

Erfaring

De gamle huse var decideret sundhedsskadelige at bo i pga. fugt, skimmelsvamp mm. Flere beboere, der er flyttet ind i de nye huse, fortæller at de mærker en væsentlig forbedring i forhold til deres helbred. Derudover er sammenholdet i afdelingen blevet mærkbart bedre. Beboerne fortæller, at renoveringen har bragt dem tættere på hinanden, man hjælper hinanden mere, og kender i det hele taget flere af sine naboer efter renoveringen.Facts om projektet

Projektadresse

Ryhaven 
8210 Aarhus

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Indeklima, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1963

Antal lejelmål

124

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

196 mio. kr.

Byggeperiode

1 august 2015 - 30 november 2017

BBR

2020