{{ getBasketItemCount() }}

Enebærhaven i Humlebæk

Artikel oprettet: 17.05.18

 

Enebærhaven har fået en både fysisk og boligsocial make-over, der har gjort boligområdet trygt og attraktivt.

Projektbeskrivelse

Enebærhaven i Humlebæk er en almen boligbebyggelse med oprindeligt 186 boliger, opført i 1973-75. 

Bebyggelsen var i årenes løb blevet slidt og fremstod med udbredte skader på beton-elementer, gulve og badeværelser, hvilket medførte problemer med at tiltrække nye ressourcestærke beboere. Derfor var der behov for en gennemgribende renovering, som samtidig kunne fremtidssikre bebyggelsen.

Renoveringen blev udført som lav-energibyggeri med fokus på nedbringelse af energiforbrug og miljøbelastning. Facader og gavle blev efterisoleret udvendigt, vinduer skiftet til lavenergivinduer og tage efterisoleret.

Ventilationsanlæg blev skiftet til nye med varmegenvinding, og der blev installeret solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand. Der blev desuden gennemført gennemgribende PCB-renovering.

Der blev derudover lagt en helhedsplan for området, med fokus på at skabe kvalitet og tryghed i Enebærhaven. De lukkede parterreetager med pulterrum og cykelparkering blev derfor ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse. De mørke indgangspartier til opgangene har fået nye store glaspartier, som sikrer udsyn og dagslys i trapperummene. 

Friarealerne blev renoveret med ny belysning og belægning, og de oprindeligt flotte beplantninger blev retableret, hvorved friarealerne og trygheden i området har fået et markant løft.

Organisering

Bygherre

Humlebæk Boligselskab med Domea.dk som byggeforretningsfører

Rådgivere

Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S

Wissenberg A/S rådgivende ingeniører

Algren og Bruun Landskabsarkitekter ApS

Samarbejdet har været godt mellem alle parter, både rådgivere, bygherre og entreprenører. Bygherrens udtalelser har givet rådgiveren KHS karakteren fem ud af fem mulige og der har ikke været tidsfristforlængelse eller mangler på afleveringstidspunktet.

Erfaring

Efter de lukkede parterreetager blev ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse, har det tilført øget social interaktion og trygt liv i bebyggelsen. I dag er der ingen udlejningsvanskeligheder – tværtimod er der venteliste, og der er opslag i opgangene hvor folk udefra forsøger at bytte sig til en lejlighed i Enebærhaven.Facts om projektet

Projektadresse

Enebærhaven 
2980 Kokkedal

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Omdannelse, Tryghed,

Boligorganisation

Kontakt

Charlotte Nørbak, byggechef
cno@domea.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1973

Antal lejelmål

178

Anlægssum (inkl. moms)

167 mio. kr.

Byggeperiode

1 maj 2013 - 30 april 2015