{{ getBasketItemCount() }}

Elevparken

Artikel oprettet: 16.12.15

 

Elevparken er en moderne bebyggelse med i alt 42 boliger fordelt på fem boligtyper, der varierer fra rummelige torums boliger til tre- og firerums boliger.

Projektbeskrivelse

Elevparken er beliggende i den lille by Elev, ca. 12 km. nord for Aarhus. Afdelingen er opført i 2013 og tegnet af aarhus arkitekterne a/s.

Bebyggelsen er holdt i rene linjer, hvilket står i kontrast til det grønne, beplantede område, som slynger sig mellem boligerne. Der er tale om en moderne bebyggelse, der trods sine landlige omgivelser placerer sig bynært og trafikalt centralt. Da bebyggelsen ligger i et grønt og roligt område tiltrækker den mange forskellige beboergrupper. Det er en intim bebyggelse, som åbner muligheder for både fællesskab og privathed.

Bebyggelsens ydre består af pudsede hvide facader, hvor der imellem de hvide bygningsrammer er indført felter af farvede glaspartier. Dette giver variation i bebyggelsen og skaber identitet og særpræg omkring den enkelte bolig. Boligernes indvendige udtryk er neutral, lys og moderne, hvor alle malede overflader er hvide. Der er anvendt naturlige, velafprøvede materialer, som tåler dagligt slid, og som er nemme at rengøre og renovere ved fraflytning. Tagene er udført med tagpap og skurene i sorte plader.

Ved udformningen af Elevparken er der lagt vægt på trivsel og tryghed i et rart nærmiljø for mennesker med forskellige ønsker og behov. Adgang til området sker fra hovedvejen Engelstoft, hvorfra beboerne kan køre ind på deres egen private boligvej. Alle grønne områder og stier er veloplyste for at skabe øget tryghed. Beboere har adgang til den fælles legeplads og en overdækket terrasse, som er områdets naturlige midtpunkt.

Endelig er Elevparken en energivenlig bebyggelse, hvis boliger er opført som energioptimerende boliger med et energiforbrug, der svarer til 2015-rammen i Bygningsreglementet. I bebyggelsen er der tænkt bæredygtige løsninger ind såsom opsamling af regnvand i terrænet, solceller på taget af servicebygningen og solfangere på taget af de enkelte boliger.

Organisering

Målgruppe
Alle boliger er mærket som familieboliger. Torumsboligerne er dog mest attraktive for enlige eller unge par. Bebyggelsen ligger tæt på skole og børneinstitutioner, som let kan nås via lukkede stisystemer.

Udbudsform
Projektet er EU-udbudt efter prækvalifikation.

Entrepriseform
Århus Omegn har valgt at benytte en fag-/storentreprise.

Rådgivning
Forløbet omkring rådgivningen er gået fint.

Råderet
Beboerne i afdelingen har i januar 2015 vedtaget et ”Udvendigt Råderetskatalog”, bestående af retningslinjer for haver, glasværn på tagterrasser og skure.

Samarbejde med kommunen
Samarbejdet er ifølge Århus Omegn forløbet tilfredsstillende.

Lokalplanen
I forhold til lokalplanen har der ikke været problemer.

Aflevering
Der har desværre været en del fejl og mangler ved byggeriet. Dette er utilfredsstillende både for Århus Omegn som bygherre men også for beboerne. Enkelte af boligerne er udfordret af vandindtrængning og sagen er overgivet til Byggeskadefonden. Der er i øjeblikket (december 2015) ikke fundet en årsag til vandindtrængningen, ligesom der ikke er placeret et ansvar, og man venter nu på afgørelsen af sagen.

Udlejning
Byggeriet har haft meget få fraflytninger, og der har ikke været nogen problemer med genudlejning.

Erfaring

I forhold til bebyggelsesplanen og balancen mellem de private og fælles områderne har Århus Omegn erfaret, at beboerne ønsker en langt højere grad af afgrænsning mellem de private haver og fællesområderne. Beboerne udtrykker et ønske om muligheden for at plante hække, opsætte plankeværk og sætte afskærmning på tagterrassernes glasværn. Derfor har boligorganisationen udarbejdet et udvendigt råderetskatalog, som er blevet vedtaget i afdelingen. Dette anviser retningslinjer for brug af beplantning og afskærmninger.Facts om projektet

Projektadresse

Engelstoft 
8520 Lystrup

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Fællesareal, Installationer, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Tina Axelsen
Tia @aarhusomegn.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

42

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

42 lejligheder á 89 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

77.180.000 kr.

Byggeperiode

1 marts 2012 - 01 marts 2014

1 års tilsynsrapport

Download

Energiklasse

2015