{{ getBasketItemCount() }}

Det Store Havnehus på Århus havn

Artikel oprettet: 09.09.15

 

Ringgårdens ungdomsboligbyggeri, Det Store Havnehus, er et markant bygningsværk på Århus Havn. Byggeriet er et 0-energi hus, som er bygget efter forventet 2025 energistandard.

Projektbeskrivelse

Byggeriet er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt, og det besidder en stor arkitektonisk kvalitet. Højhuset er tegnet af Arkitema og er skabt i et samarbejde med entreprenørfirmaet Myhlenberg, samt de to rådgivende ingeniørfirmaer Esbensen og Niras.

Huset er 12 etager højt og fordeler sig på i alt 4.900 kvm. Der er 94 toværelses på 50 m² og 5 etværelses på ca. 45 m² – begge typer er inklusiv en andel af fællesareal. Det Store Havnehus er udstyret med solceller på taget samt facaden. Solcellerne producerer energi til drift af fællesfaciliteterne – ca. 56.000 kWh om året. Energien i det varme brugsvand trækkes ud af brusevandet og genbruges til at varme ny brugsvand op. Desuden har solcellerammerne en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning, og bidrager desuden til husets legende udtryk. Det samme gør vinduerne, som udover at variere i størrelse, ser ud som om de er tilfældigt placeret hvilket bidrager til bygningens arkitektoniske særpræg.

Højhuset har hentet sin inspiration i havnens miljø – bl.a. har det arvet siloernes højde og drøjde. Endelig illustrerer Det Store Havnehus en intelligent brug af beton, da den tynde vægkonstruktion i højstyrkebeton sikrer minimalt varmetab og maksimalt boligareal. Af samme grund var huset nomineret til Dansk Byggeris Betonpris 2013.

Organisering

Udbudsform
Projektet blev indbudt efter prækvalifikation.

Entrepriseform
Ringgården har valgt at benytte en totalentreprise.

Rådgivningen
Forløbet omkring rådgivningen er gået fint.

Incitamenter
Der er ikke taget brug af nogen form for incitamenter.

Råderet
Boligforeningen har ikke brugt råderet.

Samarbejdet med kommunen
Samarbejdet med kommunen er gået upåklageligt.

Lokalplanen
Der har ikke været nogen udfordringer i forhold til lokalplanen.

Målgruppe
Boligforeningen Ringgården har taget nogle forbehold ved udførelsen af projektet med hensyn til fremtidssikring af målgruppen. Boligforeningen har nemlig valgt at 94 af de 99 boliger skulle være torumsboliger. Dette valg er taget, da der på denne måde i fremtiden vil være mulighed for at ommærke boligerne til små familieboliger eller seniorboliger, hvis efterspørgslen efter ungdomsboliger skulle falde. I dag er boligerne dog kun for studerende.

Aflevering
Projektet blev afleveret til tiden og levede op til boligforeningens forventninger. Entreprenøren gik dog ganske kort tid efter afleveringen konkurs. Hertil er der efterfølgende opstået nogle udfordringer ved udførelsen af etårseftersynet. Disse blev løst ved at den tidligere ejer af entreprenørfirmaet gik ind og medvirkede til eftersynet.

Udlejningen
Udlejningen er gået fuldstændigt uden problemer og boligerne blev fuldt lejet ud med det samme.

Erfaring

Boligforeningen Ringgården er meget tilfredse med det endelige projekt. Det eneste man ærgrer sig en smule over er, at der i dette byggeri desværre ikke blev råd til at sætte de resultatmålere ind, som ifølge Boligforeningen Ringgården er at foretrække i et højteknologisk hus.Facts om projektet

Projektadresse

Grete Løchtes Gade 1
8000 Aarhus

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Fællesareal, Installationer,

Boligorganisation

Kontakt

Palle Jørgensen
88 30 30 58

Boligtype

Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

99

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

99 lejligheder á 49 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

111.913.000

Byggeperiode

1 juni 2011 - 01 oktober 2012

1 års tilsynsrapport

Download

BR

20

Energiklasse

2025

BBR

4.874 m2