{{ getBasketItemCount() }}

Bevaringsvenlig facaderenovering i Helsingør

Artikel oprettet: 13.05.11

 

En pudsløsning med respekt for Rolighedens oprindelige 1940er-arkitektur skal imødegå kulde- og fugtproblemer i boligafdeling i Helsingør.

Projektbeskrivelse

I de senere år har kulde- og fugtproblemer i den indbydende 1940’er bebyggelse i Helsingør gjort det svært at udleje især gavlboliger. Forklaringen ligger bl.a. i lejernes installering af tørretumblere og vaskemaskiner i kombination med udskiftningen til tætte plastvinduer engang i 1990erne. Senest var pudsen på facaden begyndt at slå af. Derfor har Boliggården nu iværksat en gavlisolering og skimmelsanering af afdelingen. I stedet for at beklæde den 2000 m2 store facade med en skæmmende pladeløsning, har boligselskabet med tanke på bebyggelsens oprindelige hvidpudsede facade valgt en arkitektonisk bevaringsvenlig løsning med pudslag og 200 mm isolering.

Organisering

Facaderenoveringen af Rolighed er blevet organiseret som hovedentreprise og udføres i to etaper, først gavlisolering og skimmelsanering af blokkene på Pontoppidansvej 17-43 og derefter 28-34. Den pudsbevarende facadeløsning er blevet godkendt af et byggeudvalg fra Boliggården, en ny fælles boligorganisation sammenlagt af Helsingør Boligselskab og Andelsboligforeningen Kingo.

Beboerinddragelse

Når man som bygherre foreslår en arkitekturbevarende løsning, ligger der en stor opgave i at forklare beboerne, hvorfor det er vigtigt at bevare bygningens oprindelige æstetik. I Roligheden gik de fleste beboeres umiddelbare reaktion nemlig på økonomien i en sådan løsning. Det hjalp dog processen på vej, at de mange ældre beboere har en forholdsvis stærk tilknytning til bygningens ’gamle’ udtryk.

Erfaring

I den indledende projektering af facaderenoveringen blev en traditionel pladeløsning overvejet, eftersom de fleste involverede på det tidspunkt havde en antagelse om, at denne løsning ville være langt billigere. Men nu, hvor byggearbejderne er i fuld gang, står det klart, at pudsløsningen ikke blot er i pagt med ejendommens oprindelige stil, den er også konkurrencedygtig. Det samlede budget for facaderenoveringen, dvs. gavlisolering og skimmelsanering af både 1. og 2. etape, er på 8.069.000 kr. inkl. moms. Der er endnu ikke foretaget varmemålinger, men at dømme ud fra beboernes reaktioner har gavlisoleringen hjulpet betragteligt på varmekomforten. Som følge af den øgede facade er udhænget fra det valmede tag blevet 200 mm kortere og det samme gælder for altanerne. For at genskabe det oprindelige udtryk er planen derfor, at tag og altaner i en kommende renovering udbygges tilsvarende.Facts om projektet

Projektadresse

Pontoppidansvej 17B
3000 Helsingør

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Torben Hangaard
Boliggården
Tlf.: 49258210
Email: thn@helsbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1948

Antal lejelmål

180

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

8.069.000

Byggeperiode

1 april 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja