{{ getBasketItemCount() }}

Betonbebyggelse beklædt med aluminiumsplader og skalmur

Artikel oprettet: 15.12.11

 

En ny, varieret facadebeklædning er ét af resultaterne af den omfattende helhedsplan for afd. 12 og 13 Parkvej i Skælskør.

Projektbeskrivelse

Parkvejsbebyggelsen er et typisk betonbyggeri fra ’70erne, der indtil den nylige renovering led af alvorlige byggeskader på facaderne. I dag er bygningen af typen Larsen & Nielsen (LN-BO) renoveret ved bl.a. udvendig efterisolering og den grå beton er beklædt med langtidsholdbare aluminiumsplader. De nye indgangspartier med skalmur i forskellige højder og elevatortårne bryder med symmetrien og får facaderne til at fremstå mere varierede. Nye vinduer og aluminiumsaltaner med ”foldeglas” bidrager også til det nye arkitektoniske udtryk. Herudover er etableret ældre- og handicapegnede boliger, friarealforbedringer og lejlighedssammenlægninger, der reducerer boligantallet fra 291 til 239.

Organisering

Byggeprojektet er organiseret med en totalrådgiver og en hovedentreprenør. Boligselskabet har tilknyttet en teknisk og en økonomisk/administrativ bygherrerådgiver.

Beboerinddragelse

Der har været afholdt to beboerinformationsmøder samt et åbent hus arrangement med individuel rådgivning forud for projektets vedtagelse. Desuden blev beboere inviteret på en studietur til andre bebyggelser, hvor tilsvarende renoveringer er gennemført. Beboerne blev også inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe om indretning af friarealerne og anvendelse af beboerhuset.

Erfaring

Projektresultatet vurderes som meget vellykket og er genstand for mange besøg fra andre bebyggelser. En erfaring er, at det er vigtigt at have fuldstændig styr på hvilke rum og overflader, der istandsættes som led i helhedsplanen, og hvilke der ikke gør. Hvor en bebyggelse fremtræder totalrenoveret kan det, hvis der ikke er en samlet helhedsbetonet indsats, give anledning til skuffede forventninger hos beboerne. En stor del af beboerne er blevet genhuset, mens arbejderne blev gennemført. I fire blokke hvor arbejderne inde i boligerne var begrænsede, blev beboerne dog ikke genhuset. Dette var nok den rigtige beslutning ud fra en økonomisk betragtning, men man skal være forberedt på, at gennemførelse af bygningsarbejder i beboede blokke kræver en langt større informations- og opfølgningsindsats end arbejder i ubeboede blokke. Alt i alt har bebyggelsen fået en helt ny arkitektonisk kvalitet samtidig med, at byggeskaderne er udbedret og bygningernes varmeøkonomi og indeklima væsentligt forbedret.Facts om projektet

Projektadresse

Parkvej 2A
4230 Skælskør

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Indeklima, Klimaskærm, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Jette Søndergård
Kuben Management
Tlf.: 60296074
Email: jes@kubenman.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1972

Antal lejelmål

239

Byggepartnere

Byggeperiode

1 juni 2010 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Mere information