{{ getBasketItemCount() }}

Bæredygtigt byggeri i Timianhaven

Artikel oprettet: 03.12.18

 

De 22 nye familieboliger i Havdrup er ej blot til pynt - det prisbelønnede projekt er også med til at gøre hverdagen lidt grønnere.

Projektbeskrivelse

Boligselskabet Domea Solrød står bag opførelsen af 44 nye almene familieboliger. 35 af disse er i to etager, mens 9 er i én etage. Boligerne ligger på mellem 40 og 106 m2 med 1-4 rum. Familieboligerne opføres med CLT (Cross-Laminated Timber) som de konstruktionsbærende elementer i stueetagen og tagkassetter i træ på førstesalen.

Boligerne er anlagt som en serie af lokale gårdfællesskaber med indgangspartier orienteret mod et fælles mellemrum. På den modsatte side af boligerne etableres der private haver i dobbelte rækker; dette er med til at skabe afstand mellem blokkende og give luft.

Desuden tilhører der et fælleshus til bebyggelsen, som er forsynet med solceller på taget. Generelt har der været stort fokus på kombinationen mellem privatliv og fællesskab blandt de nye beboere, i og med at man har god mulighed for at lære sine naboer at kende på fællesarealerne, der befinder sig på den ene side af rækkehusene, mens man har sit private rum i haverne på den anden side.

Fra vejsiden er der parkering såvel som et ”strøg”, hvor der bliver gjort plads til yderligere fælles funktioner: legearealer, affaldsstationer samt cykelskure. Tanken bag strøget er at skabe et naturligt forløb, der går fra hård til blød trafik. Desuden er der også gjort plads til bl.a. fælles frugttræer og urtehaver, da der ud for hver af de seks blokke er en række lokale gårdfællesskaber.

Organisering

Projektets bygherre er boligselskabet Domea.dk, mens Vandkusten har været arkitekt og bygherrerådgiver.

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på sagen og har 100 procent egenproduktion på tømrerarbejdet. Wissenberg har ydet ingeniør- samt bygherrerådgivning på projektet.

Erfaring

Projektet er blevet udbudt med metodefrihed for entreprenøren. Adserballe & Knudsen introducerede CLT (Cross-Laminated Timber) som løsning og har færdiggjort byggeriet i tætsamarbejde med bygherreorganisationen. CLT-byggeriet blev udført over vinteren, uden at dette påvirkede kvaliteten af de færdige overflader. Timianhaven er det første boligprojekt i landet, hvor CLT er anvendt som den bærende konstruktion. Netop brugen af CLT bidrager til meget lave tolerancer. Ifølge Kent Larsen, byherrerådgiver og bygningskonstruktør fra Wissenberg, har CLT-elementerne, på trods af visse udfordringer med leverandøren, væres med til at optimere processen på byggepladsen.

At bygge med en ny teknik og et materiale, der sjældent bliver brugt i Danmark, har krævet mange ressourcer fra de forskellige parter i projekteringsfasen. Dette er dog en investering, der betaler sig; for når man får styr på alle detaljerne i projekteringen, skabes der grobund for en yderst effektiv opførelse.

Byggeriet blev ved Building Awards 2018 også hædret for sit bidrag til bæredygtigt byggeri. Projektet vandt både Innovationsprisen og Materialeprisen, da det bidrager til en realistisk grøn omstilling.Facts om projektet

Projektadresse

Havdrup Alle 
4622 Havdrup

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

44

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

44 mio. eksklusiv moms

Byggeperiode

1 januar 2016 - 01 december 2018

Energiklasse

2015